Opilec

Přistoupil jsi k ní a rychle ji chytil. Její oči se rozšířili strachem. Zaklonil jsi jí hlavu a zabořil své ostré tesáky do nádherné křivky jejího krku. Cítíš jak tvé tesáky pronikají kůží oběti. Žena chvíli bojuje, ale pak se přestane zmítat a zavěsí se do tebe. Vnímáš rychlý tlukot jejího srdce a vzdáleně cítíš doteky jejích dlaní bloudících po tvých zádech jako po milencových. Tvá mysl však nestíhá vnímat všechny tyto detaily - vše co existuje je jen extáze pití krve. Stéká dolů tvým hrdlem, ale ne do žaludku jako jiné jídlo nebo pití, které jsi kdy ochutnal. Šíří se tvým tělem všemi směry a cítíš, že tvé paže sílí a smysly jsou ostřejší. Cítíš hluboké a dlouhotrvající potěšení, lepší než jakýkoliv dřívější nebo možný sex. Víš, že pohlcuješ jinou lidskou bytost a jedna tvá část se odvrací s odporem a zděšením. Tento pocit však potlačuje souhlasný řev a stále větší hlad nějakého nového hlasu zevnitř.

Cítíš, že tlukot srdce tvé oběti se zpomaluje a její svírající ruce se začínají třást. Kolena se jí podlomily a dech není skoro slyšet. Někde ve tvé mysli se objevila malá a zapomenutá část tvého já, která říká: "Zemře."

Co dál?