Vampire: Rekviem Pravidla Danse de la Mort Download FAQ Kontakt

Klany

Ve Vampire: Rekviem se Rodní rozdělují do pěti klanů. Každý Rodný (až na několik, možná sporných, výjimek) je Přijato do jednoho z těchto klanů. Toto dědictví určuje část povahy jejich prokletí.

Klan Daeva

symbol klanu Daeva

Citově založení a smyslní Daevové pěstují touhu mezi svou kořistí a fyzickou dokonalost mezi sebou. Jak sexuální dravci a smyslní hedonisté se řadí do tohoto klanu. Budoucí upírští otcové Sukubů hledají jistou kombinaci šarmu, kultury, svůdnosti, touhy něco dokázat, vášně a fyzické krásy. Mnoho Daevů Přijímá smrtelníky ke kterým jsou připoutáni, ale toto pouto se téměř neodvratně ukáže být jen falešnou směsicí touhy a spalujícího hladu. Málokteré vztahy jsou tak euforické jako ty mezi Daevou a jeho nedávno Přijatým potomkem a málokteré ochladnou tak rychle.

Přezdívka: Sukuby

Disciplíny: Daeva jsou mistři Vznešenosti, upírské Disciplíny chtíče a touhy. Jejich krev také nachází zalíbení v nelidský půvab a sílu Disciplín Celerity a Bujnost.

Slabost: Prokletá krev Daevů z nich dělá otroky jejich temných vášní. Pokaždé, když má Daeva možnost uspokojit svou Neřest, ale neudělá to, ztratí dva body Síly vůle.

Klan Gangrel

symbol klanu Gangrel

Primitivní a divocí Gangrelové loví na nezkrocených místech a nemají s nikým slitování. Gangrel může pocházet téměr z jakéhokoliv prostředí, ale všichni Divoši mají silný pud sebezáchovy. Gangrelové nesnáší slabost a obdivují ty jejichž největší síla je v nich - sebezpytování, sebevědomí a sebedůvěra.

Přezdívka: Divoši

Disciplíny: Mistři upírské Disciplíny Protean, Gangrelové, nechají svou bestiální povahou ovlivnit i svou podobu, proměnují se na vlky, netopýry a nebo přímo na mlhu plující nočním vzduchem. Jejich krev jim také dává možnost komunikovat se svými zvířecími bratry (ve formě Disciplíny Animalismus) a napřirozenou tvrdost Nezdolnosti.

Slabost: Gangrelská krev proklíná své nositele silným zvířecím instinktem, který jim někdy nedovolí jasně myslet. Hráč Gangrela nezískává hody navíc, když hodí 10 v případě, že používá Atribut Inteligence nebo Důvtip.

Klan Mekhet

symbol klanu Mekhet

Uzavření a moudří, Mekhetové jsou vládci všech skrytých věcí. Loví ze stínů, tajně se plíží za svou kořistí a zjišťují tajemství, které by nikdo znát neměl. Jediným společným vláknem spojujícím Mekhety je jejich náklonnost k samotné noci nebo určité metaforické temnotě jako například ztrápené duše anebo žízeň po vědomostech. Mekheti jsou svými předky pečlivě učeni, aby chápali povahu svého klanu a jeho úkoly. Někteří raději nechají své potomstvo objevovat svět Rodných bez pomoci, ale ani ti se od nich nevzdalují natolik, aby nemohli sledovat vývoj svého potomka.

Přezdívka: Stíny

Disciplíny: Mekheti jsou vládci Auspex, Disciplíny nadpřirozeného vnímání a dokáží zjistit informace, které z nich dělají velmi nebezpečné soupeře. Přestože snadno odhalí tajemství jiných, Mekheti si nechávají ta svoje pro sebe a mají skolny používat Obfuscate, Disciplínu skrývání. A nakonec se dokáží pohybovat oslepující rychlostí Celerity tak rychle, aby byli nebezpeční.

Slabost: Jako stvoření temnost Mekheti trpí určitými hrozbami upírské existenci mnohem více než jiní Rodní. Kdykoliv Mekhet utrpí poškození ohněm nebo sluncem, jeho hráč zapíše o bod spalujícího zranění více.

Klan Nosferatu

symbol klanu Nosferatu

Skrytí a rušiví, Nosferatu používají samotný strach jako loveckou zbraň. Samotná jejich přítomnost znervózní okolí, ať už fyzickou ošklivostí, nesnesitelným pachem nebo nejasnou osobní zlomyslností. Nosferaté většinou přicházejí ze společenské spodiny jako jsou bezdomovci, mentálně postižení a zločinci. Strašáci bývají soběstační jednotlivci, kteří ovládají svůj nemrtvý stav.

Přezdívka: Strašáci

Disciplíny: Nosferati jsou vládci Nočních můr, upírské Disciplíny strachu a fóbií. jejich slabost je nutí k tomu, aby spoléhali na Obfuscate a skryli tak svůj pravý vzhled v ppřípadě nutnosti. Jejich těla jsou také schopna vuyžívat Bujnost, krví umožněnou napřirozenou sílu.

Slabost: Nosferati jsou prokletí být vyvrženi ze společnosti a jen jen¨jich přítomnost stačí k tomu, aby se ostatní necítili pohodlně. To se projevuje u každého jinak, od jasné fyzické deformace přes nezaměnitelný pach márnice či nepopiratelně dravé chování až po nedefinovatelnou auru nebezpečí. V případě použití Atributů Vystupovaní nebo Ovlivňování (Manipulace) v jakékoliv společenské situaci nezískává hráč další hody, pokud mu padne 10.

Klan Ventrue

symbol klanu Nosferatu

Bohatí, rozkazovační a aristokratičtí Ventrue jsou odpuzující králové Danse Macabre. Ventrue nejčastěji pocházejí ze společenských vrstev, které moderní svět zná jako feudální šlechtu: z řad profesionálů, společenské smetánky, potomků starých obchodních a nebo politických dynastií. Spolu se vzedmutím nových způsobů ovládání moci přivádějí Vetrue do klanu i ty, kteří je dokáží ovládat. Ať už je nutné udělat cokliv, Ventruové se derou na vrchol společnosti nemrtvých

Přezdívka: Baroni (Lords)

Disciplíny: Ventrue vládnou Dominate, Disciplíně duševního podrobování. Jejich síla není tak účinná na zvířata a proto jim vládnou pomocí Disciplíny Animallism a mají moc i nad podřadnějšími stvořeními. A pak musí Baroni být dostatečně zdatní, aby dokázali odolat vyzyvatelům a jejich nemrtvá těla jsou schopna ovládnout Nezdolnost.

Slabost: Moc korumpuje a mezi Ventrue může i jen touha po moci může nahlodat morální hodnoty ctižádostivého Rodného. Časem se mysl Ventrue stává křehčí. Postavy z klanu Ventrue jsou tedy více nachýlní k získání duševní poruchy ve chvílích, kdy ztrácí svou Lidskost.