Vampire: Rekviem Pravidla Danse de la Mort Download FAQ Kontakt

upirka

Pouto Krve

Úvod

V této kapitole kroniky Danse de la Mort postavy vyhledají a střetnou se s Lucasem Gatesem, upírem jenž ohrožoval a Přijal Tinu Baker. Navíc během svého Rekviem zavraždil neurčité množství dalších žen. Postavy také budou mít možnost nejen zjistit trochu více o spiknutí, které způsobilo jejich smrt, ale také mohou přijít na to jak se stát mnohem silnějšími a jaký je v upíří společnosti nejvyšší trest. Navíc mohou narazit na stopu vedoucí k záhadné Mezzo.

Motiv a Nálada

Motivem Pouta krve je zkaženost. Lucas Gates je tomto směru na samém dně a již nemůže klesnout více. Ztratil tolik své Lidskosti, že se stal stvůrou podobnou Johnu Harley Mathesonovi, ale navíc je mnohem agresivnější. V kterémkoliv městě do kterého vstoupí se skrývá v největším doupěti neřestí. Tyto chudinské čtvrti občas opouští a plíží se za svou kořistí - mladými ženami - kamkoliv kde je může najít. Ale tato kapitola není jen o tomto degradovaném a zvráceném nepříteli. Aby postavy dokázali najít Lucasovu stopu, musí hledat ve vykřičené čtvrti New Orleans a poznat tak co toto nádherné město může způsobit svým obyvatelům.

Náladou tohoto příběhu je zoufalství a beznaděj. Lucas se zoufale snaží odejít z města před tím než ho postavy najdou, ale jeho Bestie a jeho vlastní pudy ho nutí zůstat ještě o chvíli déle. Antoine Savoy zoufale potřebuje postavy přesvědčit, aby se přidaly na jeho stranu, protože cítí, že by mohli být další významnou "generací" Rodných tohoto města. Kníže Vidal, přestože by nikdy nepřiznal zoufalství, poznal že bez pomoci Antoina Savoy a jednotlivých postav by se nemuselo podařit vyřešit situaci u Kristova Těla bez krveprolití a bez rizika odhalení. A možná, že Tina se zoufale snaží získat zpět to co jí Lucas ukradl - svůj život a svou duši.

Metody Vyprávění - Dospělost a Citlivost

Určitá témata, která se při hře objeví mohou hráče uvést do rozpaků - například otázka Knížete Vidala ohledně víry postav v Mariině Potomku. Tento příběh se zabývá dalšími takovými tématy - sexem, drogami, chudobou, prostitucí a vraždami - to však může způsobit červenání a chichotání hráčů, pokud na to nebudou připraveni. Nechceme vám říkat jak máte vést svou hru a nebo do jakých detailů máte při popisů některých pikantních detailů zajít. To musíte poznat sám. Tedy chceme říct, že je velmi důležité, aby jste se na tom se svou družinkou shodli, pokud možno ještě před začátkem tohoto příběhu. Je možné zvolit úplně kavalírský přístup k příhodám této a dalších kapitol a vidět tyto podpůrné postavy jako neskutečný "přídavek," který je možné snadno vypustit, protože pro postavy nejsou důležité. Toto však poškozuje samotný příběh. Systém vyprávění, jak již bylo řečeno dříve, je navržen k zábavě a legraci, ale nedá se říct, že například film Seven není také zábavný a vtipný, zároveň však závažný a rušivý. Pouto Krve nabízí tento typ osobního setkání se zlem a spíše ukazuje toto zlo než aby bylo jeho cílem ho odstranit. Pozorování zla takového jaké je - stav do kterého se postavy mohou snadno dostat, pokud nebudou opatrné - je mnohem více působivé.

Příhody Pouta Krve vyvrcholí možností postav (především Tiny) příležitostí ke zničení a pohlcení duše skutečné stvůry - Lucase Gatese. Tady však vyvstává morální otázka: Je takovýto čin ospravedlnitelný? Jeho zničení pravděpodobně ano, ale pohlcení jeho esence a krve až do chvíle než bude úplně zničen? Je to snad lepší než to co dělal svým obětem on? Také však vyvstává velmi důležitá otázka zda během procesu pohlcení Gatesovy duše bude nebo nebude Tina poskvrněna jeho zrůdností. Můžete se rozhodnout nechat průběh na "číslech a kostkách," ale pak se Vampire stane velmi podobný Grand Theft Auto. Podívejte se lépe na důsledky činů jednotlivých postav, tyto důsledky předestřít hráčům a odhalit tak ke kterém konci spektra se vaši hráči více blíží.

Úpravy systému - Podívejme se blíže na Vitae

Krátký souhrn pravidel uvedený v Mariině Potomku popisoval většinu účinků upírismu a použití Vitae, ale jsou tu i další detaily, které začnou být v Poutu Krve důležité. Proto uvedeme rychlý souhrn těchto dalších účinků krve Rodných.

Náš příběh pokračuje

Tento příběh začíná ve chvíli kdy se postavy rozhodnou najít Lucase Gatese. V minulé kapitole, Džentlmenovi, mohli zjistit, že se Lucas Gates skrývá ve vykřičené čtvrti New Orleans, ať už přímo od Johna Harley Mathesona nebo od jeho sluhu Jamese (pokud ho zachránili) a nebo z indicií, které mohli najít ve stodole Johna Harleye. A nebo to ještě neví a vy jim musíte předhodit mnohem zřetelnější stopu.

Pouto Krve podobně jako Džentlmen je už od začátku závislé na činnosti postav. Proto může uplynout téměř jakkoliv velké množství času mezi tímto a předchozím příběhem. Můžete se rozhodnout vést v New Orleans jiné příhody, protože postavy se mohou rozhodnout řešit nějaké jiné své problémy. Pokud se však ještě necítíte na to vést svůj vlastní příběh neváhejte použít kteroukoliv ze stop, které popisujeme níže, aby jste je vtáhli do Pouta Krve.

Pokud chcete používat ústřední postavu jako v Ceně peněz, v tomto příběhu se jí stává Tina Baker.

První scéna: Neřest

V této scéně postavy započnou své pátrání po Gatesovi ve vykřičené čtvrti New Orleans. Jedná se o velmi hrubě ohraničenou "scénu," protože postavy mohou problém řešit téměř jakýmikoliv prostředky.

Stopy

Retusovana fotografie Lucase

Přestože během posledního příběhu měli postavy několik příležitostí jak zjistit, kde se Gates skrývá, je dost dobře možné, že se jim to nepodařilo (a hráči by neměli být trestáni za to, že se nezeptali na to pravé). Pokud postavy tedy potřebné informace nemají, použijte některou z možností, které níže nabízíme a představte tak záblesk toho co pro ně asi hledání Lucase Gatese může znamenat.

Vyšetřování

Přestože se postavy možná doví od Mathesona všechny dostupné informace, nezjistí více než že "Gates loví ve vykřičené čtvrti New Orleans." V této chvíli by však už pro postavy (a hráče) mělo být získávání informací od svých kontaktů a zdrojů pouhou rutinou. Níže je popsáno několik zřejmých postupů, které by mohli využít, stačí se pouze rozhodnout jaké informace by jim to mohlo přinést.

Scéna druhá: Pokušení

V této scéně se postavy setkají jak s Antoinem Savoyem tak s Knížetem Vidalem. Oba se budou snažit nenápadně (nebo méně nenápadně) zajistit si poslušnost postav. Tato scéna má dvě hlavní součásti: setkání s oběma mocnými Rodnými. Není potřeba, aby tato scéna trvala dlouho. Pouze slouží jako názorná ukázka toho, že Savoy i Vidal by chtěli mít postavy na své straně, ze svých vlastních důvodů, a to, že Savoy je ochoten použít své spojení na Mezzo, aby zlákal postavy.

Antoine Savoy

tuto scénu hrajte pokud se postavy rozhodnou přímo se spojit se Savoyem ohledně Gatese a nebo pokud půjdou navštívit Otce Marrow. V druhém případě jim Marrow oznámí, že by se s nimi Savoy rád setkal.

Až budete v této scéně hrát Savoye, zvažte jak vypadala předchozí setkání postav s ním. Savoy je především výborný politik a pak až člen Lancea Sanctuum. Pokud bude mít pocit, že postavy tento přístup příliš nenadchne nebude až tak prosazovat náboženskou stránku svého covenantu. Pokud postavy (anebo alespoň většina z nich) vypadají, že se jim tento náboženský přístup zamlouvá, domluví schůzku v Kristově Tělu, Otec Jan jim nabídne zpověď a bude hrát roli duchovního vůdce. Pokud ne, tak se s nimi setká v živé Francouzské čtvrti a zvolí světské okolí i tón jednání.

V každém případě bude mít několik doporučení jak najít Lucase.

Připomene jim, že Tina je schopna, jako jeho potomek, ucítít jeho pocity na velkou vzdálenost. (To by mohla být pro postavy novinka. Mělo by to vysvětlovat určité vjemy a pocity postav, které se objevovaly během jejich hledání předků.) Je možné, přestože obtížné, záměrně tuto spřízněnost vyvolat. Savoy jim vysvětlí, že pokud to budou chtít udělat, musí se Tina soustředit na to co si o Gatesovi pamatuje, představit si ho tak živě jak jen bude schopná a zkusit se nechat “vést krví.” Nenápadně jí nabídne jestli nechce ochutnat jeho krev. Také náleží ke Klanu Daeva a doušek krve by ji mohl pomoci (přestože to je pravda, má ještě jiný záměr, jmenovitě probuzení Vinkula). Pokud se o to Tina pokusí, její hráč si odepíše bod Síly vůle a hodí Důvtip + Okultismus jak je to popsáno ve Spřízněnosti krve na začátku této kapitoly. Pokud Tina předtím požila Savoyovu krev přičtěte jednu kostku. Pokud se hod nepodaří, nic se nestane a Savoy doporučí další pokus až bude někde poblíž Gatese. Pokud v hodu uspěje, zasáhne Tinu záblesk Gatesových současných pocitů a obecnou představu jak daleko se nachází. Jaké tyto pocity budou je jen na vás, ale mohou zahrnovat hlad, strach, touhu nebo zuřivost v závislosti na jeho současné činnosti.

Kníže Vidal

Zatímco Savoy je ochoten zlehčit (nebo ignorovat) svou víru, aby zapůsobil na postavy, Vidal si s tím neláme hlavu. Pokud se postavy pokusí setkat s Vidalem nebo s Maldonatem, nebo pokud se vydají do vykřičené čtvrti, dostanou zprávu, že Vidal by si přál, aby navštívili Mši. Ta může přijít mnoha různými způsoby: přinese ji Dominovaný otrok, ve formě volání na mobil, vlastnoručně doručená pozvánka - vyberte něco co odpovídá vztahu, který se vyvinul mezi postavami a Knížetem. Mše bude sloužena v chrámu Nejsvětějšího Jména Ježíše Krista na Univerzitě Loyola, tam kde se poprvé setkali s Maldonatem v Mariině potomku.

Vidal slouží Mši velmi podobnou průměrné Katolické, přestože pravděpodobně několik desetiletí starou, protože ji recituje v Latině (kterýkoliv hráč uspěje v hodu Inteligence + Vzdělanost to pochopí). Během obřadu si nožem rozřízne dlaň, položí ho a pak nechá krev stékat do poháru, který vezme. Nenabídne žádné vysvětlení, proč svou vlastní krví nahrazuje obvyklé víno, ale tekutině krátce požehná jménem Longinuse i jménem Ježíše Krista. Potom se napije a pokyne postavám, aby se také zúčastnili svátosti přijímání. Mají tři možnosti: Mohou se napít, odmítnout nebo předstírat pití a obelhat Vidala. Postavy si všimnou, že jsou jediní, které požádal o účast na příjímání.

Až Mše skončí, setká se Vidal s postavami a poděkuje jim, že přišli. Zeptá se jich jaké jsou jejich současné záměry a jak pokračuje hledání jejich předků. Pokud mu řeknou, že jsou na stopě Lucasovi Gatesovi, tak jim sdělí, že jako Kníže New Orleans jim dává zvláštní povolení zničit Gatese a “vzít si jeho krev i duši.” Pokud se postavy budou snažit získat další informace, může jim říct jen málo, kromě toho, že vykřičenou čtvrť nesvěřil žádnému Rodnému - může tam tedy volně lovit kterýkoliv upír. Postavy se nemusejí obávat, že pátráním naruší území některého Rodného.

Scéna třetí: Nevýznamní lidé

Postavy v ní hledají Gatese ve vykřičené čtvrti. Uvidí tak na vlastní oči nejhorší část New Orleans. Po cestě se musí Tina postavit svému klanovému dědictví (je Daeva) a zjistit, že dokáže jen těžko odolat své neřesti, stejně jako její Otec.

Postavy do této čtvrti pravděpodobně přijdou s jedním z těchto dvou záměrů: najít Lucase Gatese pomocí Spřízněnosti krve nebo se jednoduše chtějí ptát v okolí a získat tak informace o něm.

Krev volá po Krvi

Spřízněnost krve je nepřesná, pokud hráč nehodí výjimečný úspěch a i potom poskytne pouze chvilkovou představu o tom, kde se hledaný Rodný nachází. Tina může tuto schopnost použít tak často jak uzná za vhodné, ale každé užití stojí bod Síly vůle. Takové plýtvání jejími duševními rezervami je však nebezpečné. Také Lucas se může pokusit ji podobným způsobem najít a to jim můžete nějakým zjevným způsobem naznačit, pokud na tuto taktiku budou příliš spoléhat.

Lucas se skrývá v obytné budově známé jako Dům růžových keřů, ale není stále jen tam. Můžete k němu vést postavy pomalu, projít tolika vinětami (uvedenými níže) kolika budete chtít. Lucas může pociťovat cokoliv co budete potřebovat a může tyto pocity předávat Tině.

Ulice Big Easy (New Orleans, velmi snadno, fakt pohoda, snadná výhra)

Vyptávat se v okolí po Lucasovi postavám samozřejmě příliš nepomůže. Jen velmi málo lidí, kteří ho spatří to přežije a nikdo tu jeho jméno nezná. Každá z postav může začít zpovídat bezdomovce, šlapky, členy různých gangů nebo prostě kolemjdoucích a ptát se jich na cokoliv co bude chtít. Otázky ohledně vražd v okolí pravděpodobně způsobí, že je budou považovat za policajty.

Postavy mohou samozřejmě během hledání používat své Disciplíny. Dominate bude fungovat dobře, ale tato síla pouze přinutí oběť něco udělat nebo neudělat, není to něco co slouží k čtení mysli (Zde si autoři trochu protiřečí, viz Dominate ***, pozn. překladatele). Takže postavy se mohou ptát a Louis může přikázat, aby “odpovídali pravdivě.” Tato metoda je však pomalá a neobratná, a navíc tento duševní nápor může snížit schopnost oběti vzpomenout si na důležité detaily. Pokud to postavy zkoušejí takto, hoďte za oběť čtyřmi kostkami. Pokud hod selže nedokáže oběť spojit to co ví s tím na co se postavy ptají. Tudíž po pravdě odpoví, že neví. A pokud hod uspěje, tak odpověď bude přesto mlhavá.

Použití konvenčnějších způsobů vyptávání přinese lepší výsledky, stejně jako použití Vznešenosti. Rozhovor s těmito lidmi, tak aby se rychle nevrátili ke své práci (zvlášť u prostitutek), vyžaduje úspěch v hodu Vystupování + Vcítění. Bank kostek pro tento hod je omezen Lidskostí postavy, protože bude jednat se smrtelníky. Při použití Vznešenosti tento hod není potřebný. Jak během těchto situací házet, záleží na způsobu jednání postav (banky kostek označené hvězdičkou jsou také omezeny Lidskostí).

Viněty z vykřičené čtvrti

Níže jsme uvedli několik “mini-scének” do kterých se postavy ve vykřičené čtvrti mohou dostat. Není nutné je hrát všechny, ale vyberte takové které by vaše hráče mohly zaujmout. Během nich budou mít postavy příležitost poddat se svým Neřestem nebo zahrát své Ctnosti. Také se mohou dostat do situace, ve které mohou snadno ztratit svou Lidskost. Proto nezapomeňte na herní mechanismy a mějte je pro tuto příležitost připravené.

Scéna čtvrtá: Odevzdání

V této scéně postavy vystopují a střetnou se s Lucasem Gatesem. Na rozdíl od předchozích setkání s ostatními jejich předky nebude v tomto případě mít jasnou výhodu žádná ze stran.

Gates si v Domě růžových keřů vytvořil dočasný úkryt a během několika týdnů kdy se toulal po New Orleans do tohoto domu nenápadně přitáhl obchod s drogami. Většině lidí, žijících v budově bylo doporučeno odejít, ať už finančně nebo násilně a místní dealer drog si tady zařídil obchod. Prodává crack a jeho zákazníci mohou použít prázdných bytů k svému vlastnímu vyžití. Gates se na těchto lidech živí, ale své další choutky uspokojuje jinde, obvykle si najde nějakou prostitutku.

Přední vchod

Budova má čtyři podlaží a přízemí. Přední vchod budovy je jediný, který “opravdoví” nájemníci Růžových keřů mají dovolené používat. Zámek na těchto dveřích je již dlouhou dobu rozbitý.

Pokud postavy vstoupí skrz přední dveře, přečtěte následující:

Jakmile jste otevřeli dveře, do nosu vám vrazil kyselý pach zaschlé moči. Stojíte v malé úzké chodbě. Nalevo je schodiště vedoucí nahoru a trochu dál chodbou vidíte několik dalších dveří. Přímo naproti na druhé straně zadních dveří stojí tři mladíci. Jejich rádio hraje hlasitý rap a oni si vás zatím nevšimli. Napravo jsou poštovní schránky, všechny otevřené a prázdné, většina dvířek je utržená. Zdi jsou pomalované a na podlaze se válejí rozbité nádobky na crack.

Přestaňte číst nahlas.

Pokud budou postavy mluvit s gangstery, první na co se jich zeptají je, zda chtějí nakupovat. Pokud ne, tak jim tvrďáci zcela jasně řeknou ať vypadnou. Pokud postavy souhlasí s nákupem drogy, tak od každého chtějí prachy a pak je pošlou dolů po schodech. Pokud se rozpoutá konflikt, použijte statistiky gangsterů z Mariina potomka.

Zadní vchod

Zadní dveře Růžových keřů jsou pro lidi, kteří chtějí koupit crack. Pokud se postavy přiblíží k těmto dveřím s úmyslem vstoupit, přečtěte následující:

Obešli jste roh budovy a do vašich uší udeřila hlasitá rapová muzika ze zadních dveří. Stojí tam tři mladí muži, kouří cigarety a o něčem mluví. Když vás uviděli, tak na vás jeden z nich kývl aby jste přišli blíž a zeptal se: “Kupujete?”

Přestaňte číst nahlas.

Opět pokud postavy odmítnou, dozví se, že mají vypadnout. Pokud přijmou, tak je pošlou dolů (po vybrání peněz).

Přízemí

Dveře do přízemí jsou vevnitř hned za zadním vchodem na stejné straně jako schodiště nahoru. Tyto dveře hlídají tři mladíci. Proplížení kolem nich je téměř nemožné, přestože by je postavy mohli odlákat pryč na dost dlouho, aby proklouzli dolů. Je však jednodušší jim zaplatit a nebo je vyřadit. (Použít disciplíny pozn. překl.)

Až postavy sestoupí po schodišti dolů, přečtěte následující:

Pach lidských výkalů a hniloby se během sestupu zvyšuje. Přízemí osvětluje jediná bledá žárovka. Vidíte plesnivou matraci, kolem sebe několik skládacích židlí a také zhruba půl tuctu ležících nebo kouřících lidí. Je to takové nostalgické místo. V jistém smyslu vám připomíná ubytovnu otroků na statku Mathesonů.

U karetního stolku vzadu v místnosti sedí muž. Po stranách jsou dva velcí chlápci, kteří mají za pásem těžké pistole. Když jste vstoupili dovnitř, připotácela se k tobě (označte kteréhokoliv muže, dokonce i Edwarda) omámená žena a zašeptala ti: “Kup mi šlehu a já ti to udělám teď a tady.”

Přestaňte číst nahlas.

Postavy tu mohou dělat cokoliv co se jim zlíbí. Pokud se přiblíží k muži u stolu, zabloudí prsty strážců nervózně ke zbraním (postavy jsou koneckonců podivně vypadající skupina). Dealer jim rád prodá drogu, ale informace o Gatesovi dobrovolně nevydá (nezná ho jménem, ale podle popisu). Mluvit bude pouze pokud ho přinutí, což vyžaduje přemožení jeho ochránců a gangsterů nahoře, kteří sem přiběhnou krátce po prvním podezřelém zvuku. Opět použijte statistiky gangsterů z Mariina Potomka s následujícími úpravami: strážní mají Sílu 4 a jejich pistole způsobují 3 kostky zranění (hoďte Obratnost + Střelné zbraně + 3 nebo sedmi kostkami). Feťáci v přízemí se k boji nepřipojí. Pokud začnou násilnosti tak utíkají pryč a pokud se začne střílet, tak se kryjí.

Pokud postavy úspěšně zmáčknou dealera, pustí požadovanou informaci a řekne jim, že Gates přebývá na vrchním podlaží v bytě 4D.

Na patře

Každé poschodí, kromě přízemí, obsahuje osm bytů od A do H (spodní podlaží má čtyři byty, všechny zabrali gangsteři). Většina těchto bytů je prázdných, jen málokteří nájemníci zde zůstali.

Setkání s Gatesem

Pokud se postavy dokáží dostat na čtvrté podlaží bez toho, aby spustili poplach (tedy žádné střílení, příliš hlasité souboje a podobně), nebude si Gates vědom jejich přítomnosti. Pokud dělali randál, bude mít čas se připravit.

V prvním případě mohou bez problému vstoupit do jeho bytu. Pokud neví v kterém z nich se nachází, je skvělá chvíle na použití Spřízněnosti krve. Pokud se proto Tina rozhodne, její hráč získává za blízkost +2 kostky. Pokud budou postupně procházet byty podle abecedy najdou ho ještě předtím než hlavní skupinu gangsterů (tedy jestli si dokáží potichu poradit s těmi v 4A).

Dveře nejsou zamčené.

Až postavy vstoupí do bytu 4D, přečtěte následující:

Otevřeli jste dveře bytu s jistým očekáváním, že to vevnitř bude vypadat jako na jatkách. Skutečnost je však mnohem prostější. Byt je téměř prázdný. V jednom rohu je gauč a uprostřed místnosti na zemí leží hromádka oblečení. Je to tu osvětleno jedinou, volně zavěšenou žárovkou. Okna jsou zabedněná přikrývkami a textilní páskou.

Když jste vstoupili ucítili jste benzín. Pohled vlevo odhalil sedm kanistrů podél zdi, všechny jsou zjevně plné.

Přestaňte číst nahlas.

Gates je přítomen, ale skrývá se pomocí Disciplíny Obfuscate. Jack však může jeho Plášť noci prohlédnout pomocí své Disciplíny Auspex, jako je popsáno na jeho deníku pomocí Zlepšených smyslů. Pokud ho Jack spatří, chytne kanistr benzínu, vylije trochu na podlahu a varuje postavy, aby se nepřibližovaly. “Stačí škrtnout a všichni uhoříme,” vytáhne z bundy zapalovač. V této chvíli bude už viditelný pro všechny.

Pokud postavy neúmyslně prozradily svou přítomnost již dříve, pach benzínu ucítí již ve chvíli kdy dosáhnout vrcholu schodiště. Lucas vystoupí ze stínu a oznámí jim, že schody jsou již celé polité benzínem.

Samozřejmě, že Lucas je šílený, ale není úplný sebevrah. Ví, že když se budova změní v ohnivé peklo, pravděpodobně to nepřežije a přestože pravděpodobně bude ostatní přesvědčovat o tom že je mu to jedno a je ochoten zemřít jen aby oni zemřeli také, ve skutečnosti na to odvahu nemá. Je ochoten se s postavami bavit, ale během rozhovoru si toho všimnou ostatní gangsteři a připojí se ke společnosti. Postavy mají dvě, tři otázky než se tak stane. Poté Lucas odmítá říct cokoliv další. Některé možné otázky a odpovědi jsme uvedli níže:

Až se objeví gangsteři přečtěte následující:

Objevilo se několik členů gangu. Lucas jim lehce kývl a vy jste si všimli, že jejich výraz při pohledu na něj již není tak tvrdý, jako kdyby se dívali na dobrého přítele nebo vůdce. “Co je s tím benzínem?” zeptá se jeden z nich.

Lucas jednoduše zavrtí hlavou, ale ostatní gangsteři si něco tiše mumlají a vypadají nervózně. Lucas svraštil čelo a cítíte jak celá jeho osobnost zazářila. Gangsteři svou pozornost obrátili na vás a jejich tváře se zkroutily nenávistí.

Přestaňte číst nahlas.

Lucas gangsterům dával malé dávky své Vitae, aby si zajistil jejich oddanost. Nevěnoval jim dostatek času, krve nebo úsilí, aby získali nějaké nadpřirozené schopnosti, ale pomocí Vinkula si zajistil jejich oddanost. Přijímat rozkazy od šílence hrajícího si zapalovačem v kaluži benzínu je však dostatečná výzva pro jakoukoliv oddanost.

Lucas vyšle gangstery zaútočit na postavy, ale úspěšný hod Důvtip + Vcítění (omezen lidskostí, Tinina specializace se počítá) odhalí, že ti muži se mnohem více bojí možnosti požáru než čehokoliv jiného. Použití Vznešenosti by je mohlo vytrhnout z Gatesových spárů na tak dlouho, aby se jim vrátil pud sebezáchovy a nebo přesvědčivý argument by jim také mohl zabránit v útoku. Gates však nezůstane pozadu a bude je nutit k útoku i pomocí svých vlastních Disciplín. Pokud nastane taková situace, jedná se o rozšířený konkurenční hod na ovlivňování gangsterů. Hoďte Lucasovým Vystupováním + Vyhrožováním +2 (jsou to jeho otroci). Jeho protivník by si měl hodit podle toho jakým způsobem ovlivňuje členy gangu. Přesvědčivý argument (Manipulace + Vyjadřování), Úcta (Vystupování + Vyjadřování + Vznešenost). Nezapomeňte, že jejich bank kostek je omezen Lidskostí, pokud nepoužívají Disciplínu. Jedná se o dovednosti jako Vcítění, Přesvědčování, Společenskost (Takže pokud je součet Manipulace + Vyjadřování roven osmi a postava má Lidskost 5, může hráč házet pouze pěti kostkami). Pokusy o vyhrožování (podobné Gatesovým) jsou neovlivněné. Neváhejte za dobré hraní udělovat kostky navíc. Ten kdo získá dříve sedm úspěchů (nejvyšší Síla vůle v bandě gangsterů) vyhrál.

Pokud to bude Lucas Gates, gangsteři na postavy zaútočí. Použijte již dříve zmíněné rysy. Gangsteři v úzké chodbě nebudou střílet, ale pět z osmi má nože.

Pokud vyhraje Tina (jiná postava), gangsteři se stáhnou a pokusí se dostat ven tak, že projdou po schodišti kolem postav. Pak nechte hráče hodit na iniciativu. Lucas pustí hořící zapalovač a vyrazí k oknům soudíce, že by pád mohl přežít. Pokud bude mít některá z postav vyšší iniciativu, může se pokusit Gatese zastavit a chytnout jeho zápěstí (Obratnost + Rvačka - Obrana Lucase). Pokud uspěje vybuchne Lucas v záchvatu zuřivosti a pokusí se zabít především Tinu. Kouše, aby způsobil smrtelné zranění, ale jinak nepoužívá vůbec žádnou taktiku. Pokud podlaha chytne, musí každý hráč odolávat záchvatu šíleného strachu. Odolání vyžaduje 5 úspěchů v Rozhodnost + Vyrovnanost -1. Oheň se bude šířit rychle a pokud postavy stojí na povrchu nasáknutém benzínem budou mít postih -3 a každé kolo utrpí tři body spalujícího zranění. Postavy s Nezdolností tomuto mohou částečně odolávat, viz popis Nezdolnosti v deníku Louise.

Budova shoří, přesně podle předpokladu, jako z papíru. Jedinou možností jak přežít je rychlý útěk. Můžete jako Vypravěč rozhodnout, zda to bude hodně těžké (napínavé) a nechat každého hodit (Obratnost + Atletika) zda se dokáže dostat skrz hořící sutiny a vést si přesný záznam kolik kdo utrpěl zranění. A nebo můžete usoudit, že pokud se postavy rozhodli utéct nebo vyskočit z okna, že se z toho dostaly celkem snadno. Pokud postavy utrpí během útěku před žárem (spalující) zranění, poslouží to k zvýraznění důležitého faktu, že upíři nejsou nesmrtelní a když se něčeho bojí, mají k tomu opravdu dobrý důvod.

Diablerie

Ať už jej postavy ubijí do torporu po té co mu vezmou zapalovač a nebo jej chytnou po honičce následující po jeho skoku z okna, neměl by Lucas toto střetnutí přežít. Pokud ho bude Tina chtít jednoduše zabít a radši než pohltit jeho duši, její hráč hraje Ctnost Statečnost a získá zpět veškerou Sílu vůle. Pokud pohltí jeho duši bude její hráč hrát Neřest Nenasytnost a kromě jiných výhod diablerie získává bod Síly vůle navíc.

Pokud se Tině podaří úspěšná diablerie Gatese, přečtěte následující:

Poslední kapka jeho krve stéká tvým hrdlem a v ústech cítíš chuť popela. Z rozhovoru s Vidalem víš, že je možné pohltit duši upíra, ale mělo takové monstrum jako Gates vůbec nějakou?

A pak jsi to ucítila.

Nevíš jestli by jsi to nazvala duší, ale hladce jako ostří jeho nože do tebe vjelo všechno co byl Lucas Gates, co ho určovalo, síla vůle která ho hnala kupředu a zoufalá touha po krveprolití, která ho vedla k vraždě tvé a jen Bůh ví kolika dalších žen. Pohltila jsi to, spolkla to a bereš si z toho sílu. Znovu prožíváš své Přijetí, bolest umírání a surový útok jeho tesáků na tvůj krk... ale tentokrát cítíš to co on. Cítíš téměř orgastické potěšení ukončení života, pozorování jak se ta žena u tvých nohou kroutí bolestí. Ta část tvého já, která je stále tvá, stále Tinou, se odvrátila odporem a snaží se chytat let, které jsi strávila bojem proti takové hrůze, let kdy jsi bojovala, aby jsi byla silná.

Přestaňte číst nahlas.

V této chvíli Tinin hráč hodí Lidskostí (mínus jedna, za bod automaticky ztracený spácháním diablerie). Pokud v tomto hodu neuspěje, utrpí duševní poruchu. Sadismus, posedlost krví nebo noži, noční můry, to všechno jsou vhodné volby. Pokud uspěje, zachová si své duševní zdraví, ale po několik následujících týdnů může mít občasné nutkání vražit.

Tinina Síla Krve se zvedá na 2 a od této chvíle může ve svém nemrtvém těle udržet 11 Vitae.

Následky

Smrtí Lucase Gatese se postavy setkají s posledním ze svých předků a zjistí proč si vybrali pro posmrtný život právě je. Přesto stále neví jaký měla motiv Sarah Cobbler a mají jen několik málo stop po kterých se mohou vydat. Vidal jim doporučí (až s ním příště budou mluvit) trpělivost - Rodní se umí velmi dobře skrývat, ale Sarah by určitě nepodstoupila toto všechno, pokud by je po určité době nechtěla zjistit co se s postavami stalo.

Seznam postav

Jediný nově představený Rodný je Peter Lebeaux a ten se neobjevuje na dostatečně dlouhou dobu, aby bylo nutné uvádět herní statistiky. Dále uvedeme rysy Lucase Gatese. Také uvedeme nové schopnosti jednotlivých hráčských postav, které získávají na začátku příběhu.

Louis Maddox

Louisovy rysy se pro Pouto Krve zvyšují o jednu tečku Vyhrožování a jednu tečku Přesvědčování (oboje využívá Dominate).

Tina Baker

Její rysy se pro Pouto Krve zvyšují. Disciplína Bujnost o jednu tečku a navíc získává základy Okultismu - první tečku.

Jack McCandless

Jackovy rysy se pro Pouto Krve zvyšují a to konkrétně o jednu tečku navíc do Vyšetřování.

lebka

Následující kapitola se jmenuje Epidemie.