Vampire: Rekviem Pravidla Danse de la Mort Download FAQ Kontakt

upirka

Epidemie

Úvod

Vítejte u dalšího dílu kroniky Danse de la Mort. V této chvíli by se každá z postav měla setkat se svým upířím otcem, zjistit jaká je slabost jejího klanu, pochopit jak správně používat Disciplíny a setkat se z některými z kovenantů do nichž se Rodní sdružují. A stále na ně čekají další tajemství. Některé jsou velmi obecné: Co to bylo za tvora, kterého zahlédli na cestě k sídlu Johna Harley Mathesona v Džentlmenovi? Jaké další sdružení Rodných existují? Jiná tajemství jsou pro postavy mnohem osobnější a to nejdůležitější z nich je zosobněno v jediné ženě: Sarah Cobbler.

V tomto příběhu budou mít postavy možnost setkat se s Sarah Cobbler, ale ta zmizí těsně předtím než stihnou udělat víc než překazit jeden z jejích plánů. Setkají se však tváří v tvář se záhadnou Mezzo, která jim poví několik posledních střípků této hádanky a připraví jeviště pro poslední kapitolu.

Během Epidemie se postavy dostanou ještě hlouběji do temných stínů upíří existence. Tím, že prokázali svou cenu starším Rodným, mohou se připojit k nejdůležitějšímu kovenantu v New Orleans. Také na vlastní oči uvidí ničivé účinky schopností některých upírů na obyvatele města. Nakonec se musí zeptat sami sebe, jak moc jsou podobni takovým bacilonosičům?

Motiv a Nálada

Epidemie má dva motivy: Svobodu a následky. Postavy poprvé ochutnají opravdovou svobodu v této kronice: Zmizí tlak úkolu najít své předky a před nimi bude oficiální přijetí do společnosti Rodných. Měli by cítit, že právě začíná jejich opravdové Rekviem. Pravda, přišli o své lidské životy, ale vše co doposud zažili ukázalo, že nejsou až tak bezmocní a dokáží se protlouct nočním neživotem stejně jako ostatní Rodní. Se svobodou však přichází i rozhodnutí a s nimi i neodvratně jejich následky. Postavy se musí rozhodnout, zda se připojí k Lancea Sanctum a co to bude pro jejich nynější život znamenat. Navíc, až v Prvním jednání zkříží plány Sarah Cobbler, budou se muset postavit následkům v Druhém jednání. Nemrtví nečiní jen jednoduchá rozhodnutí.

Nálada Epidemie je odpovídající, tedy chorobná. V Prvním jednání bude nálada nenápadná - město vypadá silné, ale Byzantinské intriky a konflikty Rodných poslouží jako společenská choroba. Vše by mělo být neupřímné, každý skrývá své pravé motivy a čeká až někdo (například postavy) udělá chybu.

V druhém jednání se chorobnost stává doslovnou a zamoří celé město. Každý na koho se postavy podívají vypadá nemocný, ať už fyzicky (přepadlost, bledost, kašel, slabost) nebo duševně (hořečnatý pohled, omámenost). Horečka, která zachvátí New Orleans má alespoň částečně nadpřirozený původ a Rodní by měli cítit její přítomnost téměř všude. A i přestože jsou upíři proti většině nemocí imunní, můžete občas některému hráči říct, že ho škrábe v krku nebo cítí bolest kloubů a nechejte hráče hádat, zda se jedná pouze o psychologický efekt z blízkosti tolika nemocných lidí a nebo se postava někde, něčím opravdu nakazila.

Vypravěčské metody - Používání kostek

Až doteď jsme vám říkali, kdy používat kostky a jakým bankem házet. Výčet všeho co můžete pomocí kombinací dovedností a disciplín dosáhnout je samozřejmě v knihách World of Darkness Rulebook a Vampire: The Requiem, ale po tolika příbězích by jste měl(a) mít alespoň hrubou představu o tom kdy použít jaký bank kostek a co konkrétně představují. Věnujme chvíli tomu, kdy je vhodné požádat hráče o hod - a co je důležitější - kdy to vhodné není.

V Ceně peněz, jsme se zmiňovali o tom, že když má postava šanci se předvést, může být vhodné přeskočit házení kostkou a odstranit tak možnost selhání. To je dobré nejen v případě, že se jedná o "hlavní postavu," ale také v místech, kde by neúspěch znamenal odklon od příběhu. V Danse de la Mort, jsme se snažili nevytvářet takové situace, kdy jediný neúspěšný hod znamená, že postavy zůstávají bezmocné a nevědomé, bez možnosti najít cestu vedoucí k dalšímu promyšlenému místu příběhu (možná kromě Deus ex machina). Až se budete snažit přejít od námi připravené kroniky k vámi vyprávěným příběhům, zvažte zda jste připraveni na situaci, kdy postava v hodu neuspěje. Dokonce i když má postava velmi vysoký bank kostek je dost možné, že na všech kostkách padnou čísla nižší než 8. Pokud zjistíte, že žádáte hráče, aby si hodili na něco, v čem musí uspět, přeskočte tento hod s úmyslem posunout příběh dále.

V některých případech však je směr pokračování příběhu závislý na úspěchu nebo neúspěchu hodu. Pokud by si postavy všimli nenápadnou gestikulaci pobočníka Knížete ke svému vůdci, mohou být více podezřívavými a později, až je Kníže zradí mohou být připraveni. Pokud si toto znamení však nevšimnou, bude zrada více překvapivá a to přidává hře určitou vlastní dramatičnost.

Jednou situací, která obvykle vyžaduje házení je souboj. Ten je velmi nejistý a jeho výsledek se ukáže během několika vteřin. Dokonce i když je postava v hodně dobré kondici, může se stát něco nepředvídatelné a souboj může skončit špatně. Můžete samozřejmě výsledky hodů nehráčských postav vymýšlet (pokud má být souboj spíše jednoduchý a hráči hází špatně a vy dobře), ale většinou je právě boj situací, kdy je vhodné nechat rozhodnout osud.

Nové pravidla - Pokrevní linie

Každý upír patří (alespoň dědičně) do jednoho z pěti velkých klanů. Ale jejich prokletá krev není stálá - s věkem a zkušeností se zvyšuje její síla a Rodný ji může vědomě ovlivňovat. Upíři mohou vytvářet své vlastní pokrevní linie, s vlastními Disciplínami. Nikdy se úplně nezbaví svého původního klanového dědictví, ale mohou se stát něčím jiným.

Opravdové pokrevní linie se objevují, protože jejich členové používají nejméně jednu Disciplínu rozdílnou od svých klanových a navíc ještě trpí jinou nebo horší formou krví předávané slabostí. Nejmimořádnější je, že některé pokrevní linie používají Disciplíny známe jen několika Rodným. Některé pokrevní linie přinášejí úplně nové Disciplíny, které nikdo nikdy předtím neviděl.

Vampire: The Requiem popisuje pět pokrevních linií a dvě zvláštní Disciplíny, které můžete zakomponovat do svých příběhů a doufáme, že si vezmete k srdci doporučení vytvářet vlastní. Jedna z těchto pokrevních linií, Morbus, se objevuje v tomto příběhu. Další tituly (knihy) odhalí i jiné pokrevní linie, ale většina jich bude z vaší fantazie nebo fantazie ostatních hráčů.

Hlavní účinky

Kromě patřičného společenského postavení má sdílení pokrevní linie jednu velkou výhodu a jednu velkou nevýhodu. Ta lepší stránka věci je, že postava získává přístup k disciplíně (která se po té bude počítat jako čtvrtá "klanová Disciplína"). To může znamenat přístup k úplně nové disciplíně, obecně neznámé jiným Rodným (jako Cachexy liniie Morbus) nebo prostě přístup ke čtvrté "standartní" Disciplíně. V určitých případech je možné do seznamu "klanových Disciplín" přidat více než jednu, ale v tom případě postava přichází o ty ostatní.

Na druhou stranu zase postava převezme slabost linie, který doplní existující klanovou slabost. Od této chvíle trpí postava dvěma slabostmi (a nebo mnohem horší variantou té původní).

Jak se přidat k pokrevní linii nebo vytvořit vlastní

Schopnost připojit se nebo vytvořit vlastní pokrevní linii závisí na několika okolnostech zahrnujících mimo jiné i klan, konkrétní pokrevní linii a sílu krve postavy. Nově Přijatý Rodný okamžitě nedědí pokrevní linii svého upířího otce (pokud vůbec je součástí nějaké), ale může se k ní připojit, až získá dostatek sil. (Toto je vyjádřenou Silou Krve, která se s věkem a zkušenostmi zvedá.)

Morbus

Mezzo a Sarah Cobbler náleží k pokrevní linii klanu Mekhet zvané Morbus. Ta rozčilovala historiky a upíří genealogy (sledují rodokmen) od té doby co jsou si Rodní vědomi její existence. Nejspíše vzhledem k vzácnosti rozsáhlejších záznamů o rodových liniích klanu Mekhet, nedokáže nikdo přesně určit, kdo by mohl být jejím zakladatelem nebo kde začala poprvé linie Morbus vzkvétat. Myšlenka sestavení opravdu všeobecných dějin Rodných (zvláště ohledně klanu Mekhet) je v lepším případě nedosažitelným snem, ale přesto se o to někteří snaží. Ti Morbusové, kteří se rozhodli tímto zabývat považují toto pokračující selhání za útěchu a ospravedlnění celé své existence. Vidí sebe sami jako prosté Mekhety, kteří jsou postižení nebo prokleti neobyčejnými choutkami.

Každý Morbus se musí krmit krví chorých a nemocných, jinak si nedokáže udržet svůj nemrtvý stav. Tato náchylnost k nemocem se také projevuje v jejich Disciplíně zvané Cachexy, která umožňuje Morbusům šířit pomocí své krve choroby a dokonce je použít jako zbraně. Toto použití krve činí členy linie - někdy také jinými Rodnými zvané Bacilonosiči - na mnohých panstvích nevítané. Lancea Sanctum je k "nemocným psům," kteří nakazí lidské stádo obzvlášť nemilosrdný a proto je území New Orleans pro Morbuse dost nebezpečné.

První Jednání: Boží prozřetelnost

Příhody tohoto jednání začínají po určitém času odpočinku následujícím po událostech Pouta Krve. To může být téměř jakákoliv doba v závislosti na stavu postav na konci toho příběhu, může to být týden nebo měsíc, dokud si nevyléčí svá zranění a až přijmou to co se naučili. Postavy si možná budou přát opustit město a nebo udělat něco na co nejsme připraveni brát ohled. Pokud si budete přát můžete určitě takové možnosti probrat, připravit si je a zahrát. V každém případě, až budou mít postavy čas se posbírat a najdou život, který nezahrnuje hledání jejich předků, započne první jednání. V něm budou mít postavy možnost připojit se k Lancea Sanctum a dostat se čertovsky blízko k ženě zodpovědné za jejich Přijetí.

První scéna: Pozvání

V níž se postavy dovědí, že Vidal plánuje ocenit jejich činy v prospěch města veřejně, ve formě jakéhosi Biřmovacího (Potvrzení víry) obřadu pro Rodné města.

Každé z postav Vidal pošle posla se zdobenou kartičkou s pozvánkou do Kostela Nejsvětějšího jména Ježíše Krista (který postavy již navštívily v Mariině Potomku a Poutu Krve) následující Neděli o půlnoci. Na kartičce se píše, že Kníže Vidal a Philip Maldonato si přejí postavy uvést jako platné členy společnosti Rodných a ocenit jejich snahu a utrpení při hledání svých předků a vyšetřování své vlastní smrti. Ve spodní části kartiček jsou vytištěna malým písmem slova RSVP - POUZE POZŮSTALÍ a za tím je telefonní číslo. Zdá se, že Kníže očekává jejich přítomnost. (RSVP - Retired and Senior Volunteer Program)

Pokud postavy ukáží kartičky Otci Janu Marrow, vysvětlí že Vidal nemá pravděpodobně skryté úmysly, ale doporučí jim, aby zvážili před obřadem jaká je jejich víra. Pokud nejsou připraveni přísahat věrnost Lancea Sanctum, měli by být připraveni to říct jasně. Vidal je trpělivý, řekne jim Marrow, takže pokud postavy prostě ještě nejsou připraveny vstoupit do covenantu, Kníže jim pravděpodobně dá čas. Pokud se však budou chovat nerozhodně nebo výsměšně, není si Marrow jistý co Kníže udělá.

Pokud kartičku ukáží Rodnému nepatřícímu k Lancea Sanctum (jako například Nathaniel Dubois), dostanou hodně podobné informace. Ostatní upíři ve městě vědí velmi dobře, že ti u moci očekávají projevy víry od každého kdo žije Rekviem, ať už náleží k jejich covenantu nebo ne.

Druhá scéna: Obřad

V této scéně postavy podstoupí před Knížetem Vidalem a jeho následovníky přijímací obřad a budou tázáni, zda se připojí k Lancea Sanctum. Každá z postav musí poznat svou víru v upírské prokletí a Rekviem, a také si určit kam v tomto uspořádání patří Bůh, zda-li vůbec.

Až postavy přijedou ke kostelu, nebude jim povoleno okamžitě vstoupit. Místo toho se s nimi setká mladý muž tmavé pleti oblečený do černého a představí se jim jako Alberto, pomocník Knížete Vidala. Alberto je stále smrtelník, ale zdá se, že o Rekviem toho ví více než dost a dokonce se postav zeptá, zda se již dnešní noci nasytili. Pokud ne, doporučí jim procházku po akademické půdě blízké Loyolské Univerzity, protože obřad může probudit hlad. Pokud se postavy zeptají proč by to měl přijímací obřad způsobit, bude Alberto chvíli vypadat zmateně a potom odpoví, že Rodným pouze říká to co mu bylo řečeno, že jim má sdělit.

Po té co budou všichni kdož chtějí nasyceni, zavede je Alberto zadním vchodem kostela do malé čekárny. Zeptá se, zda všichni rozumí Latině a pak prohlásí, že Vidal je ochoten sloužit mši v Angličtině, pokud si to budou přát. Dále jim vysvětlí, že postavy vstoupí ze zadní části kostela (pravděpodobně od oltáře) a půjdou si sednout hned do první lavice. Vidal pak řekne přítomným několik slov a obřad začne. Pokud budou mít postavy nějaké otázky, mohou se Alberta ptát, avšak ten nemá víc informací než jim právě řekl.

Biřmování

Po krátké době zaklepání na dveře oznámí začátek obřadu. Když budou postavy opouštět zadní místnost s vstupovat do kostela, ať si každý z hráčů hodí Důvtip + Okultismus. Pokud uspěje, řekněte hráči, že postavy kráčejí do místnosti plné mocných upírů a měli by být připraveny na Instinkt Lovce. Každý hráč, který v tomto hodu uspěje získává další kostku na níže uvedený hod Rozhodnost + Vyrovnanost. Pokud některý hráč zmíní, že se na to připravuje před tím než požádáte o hod, přičtěte jí dvě kostky.

Až postavy vstoupí do kostela, přečtěte následující:

Vcházíte dovnitř a vidíte Rodné sedící v lavicích. Před oltářem stojí Vidal a Maldonato, několik dalších smrtelníků oblečených jako Alberto stojí diskrétně v pozadí a pak vás zachvátil strach. Cítíte, že vaše Bestie bojuje s Bestií každého přítomného upíra, vrčí na sebe a zkoušejí se. Přes všechny zkoušky kterými jste prošli a přes to, že se vaše síla zlepšila, stále patříte k těm nejslabším přítomným. Vaše instinkty vás nutí uprchnout, každý váš sval se napíná a Bestie na vás řve tak nahlas jako nikdy od počátku vašeho Rekviem. Ty (označte Becky) se třeseš, a chceš vletět do kostela a zaútočit na celé shromáždění, vzít si krev a duše těchto odvážlivců.

Přestaňte číst nahlas.

Ať si každý hráč hodí Rozhodnost + Vyrovnanost a nezapomeňte započítat úpravy uvedené výše. Pokud některá z postav neuspěje, ostatní uvidí Maldonata proměnit se na červenobílou šmouhu a pak se jejich neovladatelný kamarád zdánlivě přilepí dozadu ke zdi, kde jej Maldonato bude držet dokud se neuklidní. Ostatní Rodní v kostele zareagují podle svého, někteří se budou chechtat a jiní kroutit hlavami nebo obracet oči v sloup. Postavy budou mít pocit, že rozhodně nikoho nedostatkem sebeovládání neoslnily.

Po té co se všechny postavy ovládnou, pokyne jim Vidal, aby si sedli do první lavice a pak osloví přítomné Rodné.

Vidal je skvělý řečník. Kombinací svého přirozeného charisma s Disciplínou Vznešenost snadno přitáhne a ovládá pozornost a respekt všech přítomných. Ukáže na postavy a prohlásí: “Tady stojí pět Rodných, kteří nastoupili Rekviem za možná těch nejhorších možných okolností - z rozmaru někoho kdo není hoden našeho svatého prokletí. Každý z nich byl vytržen ze své lidské slepoty a přinucen vstoupit do našeho světa. Byla to náhoda? Ne. Bůh jedná skrz nás všechny a jeho záměry jsou známé jen Jemu samotnému. Nyní však našli své předky, kteří zodpověděli jejich otázky a sedí zde před námi připraveni vstoupit do našeho společenství, města a covenantu jako skuteční Rodní.”

preuseni

Thébská magie

Zasvěcení Lancea Sanctum jsou temní kněží a inkvizitoři Danse Macabre. Svou hrůzostrašnou pověst si pěstují nemilosrdnou ideologií a příjímáním nestvůrnosti jako božské vůle. Nicméně strach ve společnosti nemrtvých vzbuzuje právě jejich mistrovství v strašné Disciplíně Thébské magie. Každý Zasvěcený vám může říct, že její uživatelé jsou schopní vykonat zázraky. Ve skutečnosti členové Lancea Sanctum ovládají silný druh duševní magie a to zda s její pomocí dokáží téměř zázraky je diskutabilní.

V určité chvíli po vzniku covenantu - údajně ve třetím století po narození Krista - se někteří jeho členové vydali s Římskou armádou do Théb (“Thebias” podle fragmentu deníku, který se z tohoto pochodu prý zachoval). Tam byla vytvořena legie Křesťanských vojáků z místních stavů. A když členové covenantu doprovázeli Thébskou legii na pochodu do Galie, jeden z nich se naučil ovládnout tajemství této magie. Poté prohlásil, že se jej od zjevení anděla se kterým se po cestě setkal. Až do dnešních nocí covenant toto umění studuje, praktikuje a používá k předvedení své moci, “důkazu” své vybrané podstaty a k trestání provinilců proti jejich vůli.

Postavy již měli příležitost stát se svědky použití Thébské magie: Bolest způsobená jim v Mariině potomku, pokud si pokusili z čel smýt znamení popela, byla dílem Thébského rituálu. V tomto příběhu budou mít možnost vidět působit dva další rituály: Krvavý bič, prostá rána tuhou Vitae se používá k šlehání hříšníků a při sebe pokořování Zasvěcených; a Mor Lhářů, který způsobí, že z úst dotyčného se při pokusu o lhaní vyrojí brouci.

preuseni

Vidal může dále pokračovat a vyzdvihnout úspěchy postav nebo zde skončit podle toho jak moc si myslíte, že vaše postavy rády poslouchají proslovy. Pokud se rozhodne to trochu rozvést, zvažte co postavy pravděpodobně udělaly takové, že to Knížete potěšilo. Cokoliv co však bude říkat uvede tak, že se bude zdát jejich motivem náboženská víra a nebo věrnost k samotnému Vidalovi. Pokud se například zmíní o tom, že postavy zachránili Johna Marrow (během Zběsilosti), udělá to tak, aby čin vypadal jako svatá povinnost zachránit Zasvěceného Rodného před zničením nebezpečným bezvěrcem (Andreou), dokonce i pokud dotyční Rodní následovaly pomýleného vůdce.

Postavy nejsou povinné a ani se od nich neočekává, že budou něco říkat, ale pokud se o to pokusí, Maldonato (stojící během proslovu vedle Vidala) lehce zakroutí hlavou jako varování.

Až bude Přijímací obřad u konce, pokyne Vidal jednomu z černě oblečených sloužících. Ten otevře dveře na opačné straně kostela než vešli postavy (ale přesto na zadní stěně) a dovnitř dovedou muže v dlouhém bílém taláru. Jeho hlava je úplně vyholená a chybí mu oči. Zranění okolo očních důlků naznačují, že byly odstraněny nedávno. Muž je upír - postavy mohou jasně vidět jeho zuby - ale Lovecký instinkt mlčí. Muž se postavil vedle Vidala a něco svírá v ruce.

Ve stejné chvíli dva další sloužící zpoza oltáře vytáhnou ženu v bezvědomí a položí ji na něj. Vidal navyklým pohybem vytáhne dýku (kdo uspěje v hodu Důvtip + Vyrovnanost vzpomene si, že se jedná o stejnou dýku, kterou použil během Mše v Poutu Krve; postava s Eidetickou pamětí si to všimne automaticky), řízne ženu do její paže a do velkého poháru zachytí její krev.

Pokud postavy požádaly Vidala, aby obřad vedl v angličtině, udělá to. Jinak pokračuje Latinsky. Pozvedne pohár, namočí své prsty do krve a říká: “Když Ježíš Kristus zemřel, nezlomili mu vojáci nohy. Jeden z nich jej však bodl kopím do boku a z Krista vytekla krev smíchaná s vodou. Kapka Kristovy krve dopadla na vojákovy rty a on si ji setřel rukou. Však dalšího dne spal od rozednění až do slunce západu. Po té co ochutnal Kristovu krev, žíznil po další. Toto byla slova Longinova, toho jenž odhalil Kristovu božskost a sdělil nám, že naše místo je místo vlka mezi stády smrtelníků. Teď musíte přijmout místo mezi Zasvěcenými.” Přivolá první postavu směrem k sobě a pokyne jí aby poklekla. Zkrvavenými prsty vznášejícími se poblíž čela postavy se zeptá: “Staneš se členem Lancea Sanctum? Přijímáš naše zásady za své, naši víru za svou, zanecháš za sebou smrtelný svět a budeš kráčet navěky temnotou jak zamýšlel náš Pán?”

Během Vidalových slov začne muž v bílém taláru po jeho levé ruce mumlat něco Latinsky. V ruce drží několik malých, černých objektů ne větších než knoflíky (ve skutečnosti jsou to krunýře brouků). Každý z hráčů hodí Rozhodnost + Síla Krve a vy hodíte 8 kostkami (Inteligence + Vzdělanost + Thébská magie plešatého). Pokud některý z hráčů získá více úspěchů než vy, nebude na ni Mor Lhářů působit (viz níže).

Nechte hráčům dostatek času, aby se rozhodli jak odpovědět na tuto otázku. Vidal nebude trvat na tom, aby se připojili i postavy, které se rozhodnou že nechtějí. Jak jsme již řekli dříve, Kníže je trpělivý. Nesnese však lhaní a každý kdo bude chtít přijmout jeho posvěcení, ale nebude mít dost víry, skončí jako odstrašující příklad. Až se postava rozhodne, zeptejte se hráče, zda je to opravdu to co postava cítí. Tedy zda postava opravdu věří v Boha a opravdu se chce připojit k Lancea Sanctum. Jsou tři možnosti: Postava řekne čestně “ano;” nebo bude lhát a řekne “ano”: a nebo postava čestně prohlásí “ne.”

Pokud postava odmítne se připojit, Vidal smutně kývne hlavou a řekne: “Snad v budoucnosti najdete víru a vaše Rekviem na vás je milosrdné.” Tón jeho hlasu však napovídá, že ve skutečnosti neočekává milosrdný průběh Rekviem postavy. Shromáždění krátce zahučí jakoby ji rozhodnutí postavy šokovalo nebo dokonce urazilo.

Pokud postava souhlasí a opravdu to tak myslí, pomaže Vidal její čelo a rty krví se slovy: “Vítej do rodiny, mé dítě.” Postava získá jednu tečku v Politickém postavení (Lancea Sanctum).

Pokud postava souhlasí, ale bude lhát, nepodaří se jí promluvit. Místo toho se z jejích úst začnou hrnout černí brouci ve chvíli kdy otevře ústa. Vidal ustoupí zpět a holohlavý muž zaskřehotá: “Lhář!” Ostatní postavy si všimnou, že krunýře brouků v rukou toho muže se proměnily na jemný popel. Vidalova tvář se zkroutí hněvem a promluví k shromážděným upírům. “Nemůžeme naši víru nutit jiným a ani to nezkoušíme. Ti kteří naši víru nesdílí jsou pouze žádáni, aby nechodili na naše setkání. Přesto tento nováček touží po tom, abychom si mysleli, že sdílí naši víru.” Obrátí svou pozornost k postavě. “Jsi mladý a naivní, ale musíš se poučit. Postav se zády k oltáři a nehýbej se.” Pokud postava neposlechne, zopakuje Vidal tento příkaz, tentokrát za pomoci Dominate. Hoďte deseti kostkami (Vidalova Inteligence + Vyjádření + Dominate) a hráč hodí Rozhodnost + Síla Krve. Pokud se hráči podaří hodit alespoň tolik úspěchů jako vám, nebude rozkaz fungovat a Vidal pokyne svým sluhům, aby postavu podrželi. Výsledek bude stejný, ale shromáždění bude ohromeno silou vůle postavy.

Až se postava podvolí, Knížecí sloužící jí na zádech vyhrnou košili. Ostatní postavy uvidí muže v bílém rouchu vyhrnout si rukáv a říznout se do zápěstí Vidalovou rituální dýkou. Z rány začala vytékat krev, ale místo toho, aby dopadla na zem zformovala se do tvaru biče. Muž pak třikráte švihne postavu po zádech. Hoďte třikrát čtyřmi kostkami, jednou za každé švihnutí (mužova Síla + Šerm + 1). Od tohoto hodu se neodečítá obrana, protože se postava nebrání a nehýbe se. Každý úspěch v tomto hodu způsobí postavě jeden bod smrtelného zranění.

Pravděpodobně se tato věc stane jen jednou, ale pokud bude lhát i další postava, bude se opakovat. Způsobené zranění však nepřesáhne šest bodů Zdraví. Postavy s Nezdolností mohou, pokud si budou přát, použít tuto disciplínu k zmírnění tohoto zranění. (??)

Po té co bude obřad pomazání dokončen, postaví se všechny postavy, které se staly členy Lancea Sanctum před shromážděné členy tohoto covenantu. Ti ostatní budou jednoduše usazeni zpět do lavice. Vidal se pak otočí a spolu s Maldonatem a mužem v bílém odejdou z místnosti. Když se shromáždění začne rozcházet, k postavám přistoupí Alberto a řekne jim, že v jednu hodinu bude v jednom domě v Zahradní čtvrti probíhat recepce. Může jim poskytnout odvoz a nebo popsat cestu.

Scéna třetí: Recepce

V této scéně budou mít postavy možnost setkat se s některými pro ně dosud neznámými Rodnými z New Orleans. Také zjistí, že je přítomna i Sarah Cobbler a sleduje je.

Dům v Zahradní čtvrti je velký a luxusní. když se k němu postavy přiblíží uvidí světla v oknech a občasný náznak pohybu. Přesto to nevypadá, že je tu nějaký večírek. Dům a jeho okolí vypadá prázdně a opuštěně. Přesto až postavy vstoupí zjistí, že mnoho Rodných z kostela je tady také. Vidal a Maldonato tu ještě nejsou, ale přesto je tu mnoho jiných Rodných, kteří by s postavami rádi mluvili.

Občerstvení je zajištěno - tedy v kuchyni a jídelně je více než tucet lidí v různém stádiu opilosti. Mladý Rodný jménem Daniel (je to Ventrue) tyto nešťastníky hlídá a zajišťuje jejich odstranění z "menu," když příliš seslábnou. Přesto nebrání jiným Rodným je zabít. Pokud se budou postavy vyptávat, řekne že on a Gus Elgin (viz níže) tyto lidi shromáždili během minulého týdne a každý kdo to přežije bude s vymazanou pamětí propuštěn. Pokud postavy vyjádří pohoršení, ujistí je Daniel, že se jedná o obvyklý postup používaný ve velkých městech.

Sepsali jsme několik jmen a popisů upírů se kterými se postavy mohou setkat, ale neváhejte si vytvořit vlastní. Mezi Rodnými jsou přítomní tři Primogenové. Jak postavy mohou snadno zjistit, jsou to Rodní, kteří jsou vybráni jako poradci Knížete ve vládních záležitostech. Již se s jednou členkou Primogenu setkali (Miss Opal), ale dnes večer mají možnost setkat se i s těmi dalšími: Pearl Chastain a Coco Duquette (viz níže).

Několik přítomných Rodných se kterými mohou postavy mluvit:

Sarah Cobbler

Sarah je přítomná, ale k postavám se nepřibližuje. Číhá poblíž, naslouchá jejich rozhovorům a zkouší zjistit jak se změnili od svého Přijetí. Pokud se postavy rozdělí, sleduje největší skupinu.

Postavy již Sarah viděli, ale před svým Přijetím a proto nebude úkol poznat ji příliš jednoduchý. Během večera nechejte každého hráče hodit Důvtip + Vyrovnanost a vy hoďte 5 kostkami (Důvtip + Plížení Sarah). Tyto hody časově rozdělte tak, aby postavy neházeli najednou. Pokud hráč získá více úspěchů než vy, jeho postava zpozoruje ženu stojící poblíž jak naslouchá jejich rozhovoru. Tato žena neprobudila Instinkt lovce. Vypadá tak na 30, má jasně žluté vlasy a zelené oči. Nosí vínově rudé šaty a zlatý prsten.

Po té co si některá postava všimne Sarah, bude mít (a pokud to řekne i ostatním i oni) možnost ji poznat. Ať si hodí Inteligence + Vyrovnanost -4; Jack pouze -2 protože má eidetickou paměť.

Telefonát

Po té co alespoň dvě postavy měli možnost poznat Sarah nezávisle na tom zda byli úspěšní, za jedním z nich přijde sloužící a řekne mu, že má telefon. Sloužící je zmaten jak mohl někdo vědět, že tu postavy budou a jak to, že zná číslo, ale požádá postavu, aby si to vzala v pracovně. Ten koho zavoláte k telefonu by měla být postava nejvíce zaujatá a vytrvalá v hledání Mezzo. Pokud ji nezkoušel najít nikdo, bude Mezzo radši mluvit se ženou.

Až postava telefon zvedne, uslyší překrásný a libozvučný ženský hlas: "Je tam? Viděli jste ji?" Pokud se postava zeptá koho má volající na mysli, odpověď zní: "Sarah Cobbler. Je tam s vámi, jsem si tím jistá."

Pokud postavy již Sarah poznali a řeknou to volající, tak jim odpoví: "Je tam, aby vás sledovala, ale má v plánu ještě něco jiné. Nepusťte ji do kuchyně."

Telefonující postava bude mít čas na jednu otázku a nebo jedno konstatování a pak volající zavěsí. Dobré otázky by mohli být tyto:

Poté, co se postavy zeptají a dostanou odpověď (tedy na užitečnou otázku), Mezzo zavěsí. Místní telefon nezobrazuje číslo volajícího.

Čtvrtá Scéna: Vrtkavá Štěstěna

Ve které postavy zakročí proti Sarah Cobbler. Přestože jí možná zabrání nakazit lidí v kuchyni, dokáže jim utéct.

Tato scéna začíná ve chvíli kdy postavy upoutají pozornost okolí na Sarah, ať už tím, že jí začnou sledovat nebo někomu řeknou o její přítomnosti. Postavy jsou v domě plném velmi mocných Rodných, takže nejlepší se zdá uvědomit někoho o skutečnosti, že je zde. Na druhou stranu postavy již jistě zaznamenaly, že politika a pletichy Rodných jsou Byzantinské a těžko předvídatelné, takže se o to možná budou chtít postarat osobně. Obě možnosti jsou přijatelné.

Aby bylo možné tuto scénu nechat vést hráče a nebyli jen nečinnými loutkami, popíšeme plány Sarah a to co se pokusí vykonat, pokud ji někdo nezastaví. Postavy mohou udělat cokoliv si budou přát. Uvedli jsme několik různých možných směrů vývoje a co se stane když podle nich budou postavy jednat.

Plán Sarah Cobbler

Sarah zamýšlí smrtelníky v kuchyni nakazit virulentním onemocněním. Chce to udělat později toho večera, až se sloužící v kuchyni unaví a jejich pozornost už nebude tak soustředěná. Do té chvíle bude sledovat postavy, sledovat a všímat si, jak se vyrovnali se svým Rekviem. Sarah neprobouzí Instinkt lovce, protože používá Obfuscate, konkrétně schopnost Maska usmíření. Aby nakazila tyto nešťastníky, potřebuje Sarah být chvíli sama a nerušena v kuchyni. Pokud na ní postavy upozorní a nebo si s ní pokusí přímo promluvit, bude se snažit utéct.

Sarah více zajímá to, jak se postavy včlenily do společnosti upírů, než rozšíření nemoci, takže pokud postavy budou hlídat kuchyň a nebo se pokusí varovat jiné Rodné (viz níže), klidně tuto část vynechejte. Přesto Sarah zanechá na klikách několika dveří krvavé skvrny. Kterýkoliv Rodný se jich dotkne může se stát bacilonosičem. Hráč Rodného hodí Výdrží a pokud neuspěje, je jeho postava nakažena. (Tento hod je nutný pouze pokud se krve dotkne některý z hráčů. Zda budete chtít nakazit jiné Rodné, záleží jen na vás.)

Sarah však především záleží na tom, aby nebyla zajata či zraněna. Stále zůstává na spodním podlaží, u předních dveří nebo dost blízko velkých oken. Pokud tu začne být příliš nebezpečno, uteče (viz níže útěk).

Činnost postav

Pokud postavy upozorní jiné Rodné na večírku, že je Sarah přítomna, okamžitě se obrátí na Guse Elgina, aby rozhodl (protože je Vládcem Elysia a Kníže Vidal se ještě nedostavil). Elgin rozhodne, že Sarah musí být zajata a vyslechnuta, ale zákaz jakéhokoliv násilí v Elysiu (například v tomto domě) je stále platný. Nechá zavřít kuchyni, postaví k ní Alexandra a dalšího bojovného příznivce Knížete ke dveřím, aby zabránili komukoliv vstoupit. Elgin se také okamžitě spojí s Vidalem, který s Nosferatovými rozhodnutími souhlasí.

Pokud se postavy rozhodnou prostě najít a zajmout Sarah vlastními silami, nezapomeňte, že Sarah není jediný Rodný na slavnosti, kterého zajímá co postavy dělají. Pokud se začnou náhle chovat podivně, konkrétně Coco Duquette a Miss Opal to začne zajímat a budou je obezřetně sledovat. Na to zareaguje Sarah pohybem z jedné místnosti do další, tak aby bylo co nejblíže k východům a bude zároveň sledovat pohyb postav.

Pokud propukne násilí, přiběhne Gus Elgin a několik dalších následovníků Knížete, aby se mu pokusili zachovat mír. Pokud se postavy vrhnou na Sarah, shodí svou Masku usmíření a všichni upíři okolo zareagují jako kdyby ji viděli poprvé. Někteří nic neudělají, jiní se na ní vrhnou a ostatní se pokusí utéct. Hráči také musí podstoupit hod Rozhodnost + Vyrovnanost jako obvykle při spuštění Instinktu lovce (Síla krve Sarah je 5). Využívá tohoto vzrušení k tomu, aby uprchla.

Útěk

Je nutné kvůli pokračování příběhu, aby Sarah uprchla. Pokud se jí podaří odplížit zatímco ji budou postavy hledat a nebo odejde až jí začne hledat Gus Elgin a jeho společníci, bude to v pořádku. Pokud jí však budou postavy pronásledovat, bude nutné přistoupit k účinnějším prostředkům. Může použít plášť noci a zmizet (Obfuscate ***). Cobbler má také ohromující schopnosti co se týče nemocí a mohla by vyvolat náhlý záchvat, podobný tomu z druhého jednání, kdy bude před postavami utíkat. Hody na odolání záchvatům zuřivosti, když kolemjdoucí smrtelníci začnou náhle krvácet a padat k zemi by jí měly dát dost času na útěk.

Vy jako vypravěč musíte být při popisu těchto scén opatrný. Hráči velmi snadno získají pocit, že byli zrazeni a nebo obalamucení, pokud jim vyklouzlo to o čem si mysleli, že mají pevně ve svých spárech. Místo toho je důležité představit to co se stane jako vítězství, přestože jen částečné. Ve skutečnosti se postavy dostali k meznímu bodu - dokázali najít své předky, ale stále musí najít a odkrýt srdce tohoto spiknutí. Po té co Vidal přijde na večírek (a pokud to bude nutné, obnoví pořádek), řekne postavám, že jejich privilegia pohybu po městě se rozšiřují i na hledání Sarah Cobbler. Pokud byl odhalen její plán nakazit smrtelníky v kuchyni, prohlásí Vidal, že Sarah by měla zemřít v plamenech - Bacilonosiči nejsou v jeho městě vítáni. (Pokud se jí to podaří, nařídí Vidal všechny tyto lidi zabít a jejich ostatky spálit.)

Pokud Sarah poskvrnila kliky na dveřích domu svou Vitae, mohli se nakazit někteří přítomní Rodní. Vidalův kněz, muž v bílém rouchu, je schopen provést rituál, který dotyčného očistí... pokud předstoupí. Onemocnění nezraní upíry, ale může se šířit mezi smrtelníky na kterých se Rodní krmí. Záleží jen na vás, na vypravěči, zda si přejete, aby se tato nemoc začala šířit a zabíjet oblíbené oběti některých mocných upírů města. Sarah Cobbler rozšíří tuto nemoc po Francouzské čtvrti a po čtvrti Tremé (v následujícím jednání).

Postavy teď také znají přímé spojení mezi Sarah Cobbler a Mezzo a také slyšeli hlas Mezzo. Dalším logickým krokem by byl pokus ji najít. A to bude náplní dalšího jednání.

Druhé jednání: Nemoc

Události tohoto jednání se mohou odehrát týden po předchozím, ale můžete také tento čas změnit, pokud si postavy budou chtít zařídit něco jiné. Sarah Cobbler nebyla schopna začít Epidemii v Zahradní čtvrti v prvním jednání a tak se rozhodne začít nákazu ve Francouzské čtvrti. Účinky se projeví o několik nocí později, ale brzy paralyzují celé město a ohrozí všechny jeho Rodné - včetně postav.

Toto jednání začne ve chvíli kdy postavy, ať už odděleně nebo společně, začnou dostávat zprávy o rozšíření epidemie ve Francouzské čtvrti. Mohou to zjistit mnoha různými způsoby - na internetu, z televize, rádia, novin, setkáním s jiným upírem a třeba i jinak.

Scéna první: Infekce

V této scéně se postavy dozví o propuknutí epidemie ve Francouzské čtvrti a co to znamená pro společenství Rodných. Pravděpodobně si to rychle dokáží spojit se Sarah Cobbler a poznají, že je to vodítko k jejímu bydlišti.

Zprávy o této epidemii zasáhnou media ve chvíli, kdy městští, státní a federální hygienikové - společně se starostou New Orleans - uspořádají tiskovou konferenci a oznamují zdravotnickou katastrofu s epicentrem ve Francouzské čtvrti. Požádají každého kdo byl v posledních dvou týdnech ve Francouzské čtvrti a má příznaky jakéhokoliv onemocnění, aby okamžitě vyhledal lékařskou pomoc a zavolal na horkou linku zavedenou díky spolupráci se Střediskem pro Zvládání Epidemií a Prevenci proti nemocem (SZE) v Atlantě.

Následná bouře médií přinese tolik zmatku co informací, ale postavy z toho mohou vyčíst následující fakta a teorie:

Zvěsti

Společnost Rodných je samozřejmě plná zvěstí o této nemoci, zvlášť pokud se v minulém příběhu přišlo na to jaké byly plány Sarah. Ty budou mnohem zřetelnější pokud se některý z upírů stal nositelem této nemoci.

V každém případě se jména postav objevují v souvislostí s epidemií dost často. Koneckonců jsou nejmladší družinou Rodných ve městě a události během obřadu jejich přijetí mezi Rodné (v prvním jednání) znamenají, že se o nich bude mluvit. Z jejich pohledu by však mělo jít o jasné znamení, že Sarah je stále ve městě a má tu své cíle.

Pokud postavu začnou vyšetřovat tuto epidemii, pokračujte dalším odstavcem. Pokud se rozhodnou do toho nezasahovat, jednomu z nich přijde email nebo mu zavolá Mezzo. Dostane se k nim však jen jediné slovo: "Pomozte."

Vyšetřování

Zbytek této scény popisuje informace, které se mohou postavy dozvědět z různých zdrojů bez toho, aby šli přímo do Francouzské čtvrti. Postavy mohou použít své kontakty v různých kruzích, a nebo mluvit s Rodnými se kterými se znají. Jen málo Rodných tohoto města je však ochotno se s nimi osobně setkat. Mnoho jich je vyděšeno představou, že by se stali nosiči této choroby. Zbavit se této virulentní nemoci může být velmi obtížné a vyžadovalo by použití děsivých rituálů Thébské magie - a to je ochotno podstoupit jen nemnoho Rodných.

Tato scéna skončí ve chvíli, kdy se postavy rozhodnou jít navštívit Barona Cimitiere (v tom případě můžete přeskočit následující scénu a jít přímo na scénu Tři) nebo začnou přímo prohledávat nemocnici a zkusí najít úkryt Mezzo či zkusí najít některou z krvavých skvrn zmíněných již dříve.

Scéna dvě: Symptomy

V této scéně postavy půjdou do špinavých ulic New Orleans a pokusí se nalézt informace o nemoci nebo o Mezzo. To co najdou je krutá lekce o vztahu Rodných k lidem.

Postavy pravděpodobně začnou hledat ve čtvrti Tremé nebo ve Francouzské čtvrti.

Francouzská čtvrť

Francouzská čtvrť je ve stavu vysoké pohotovosti. Vládní personál je v ochranných oděvech a policisté v zásahových výstrojích brání lidem vstoupit do ohrožených oblastí. Postavy se možná rozhodnou přitočit k některým z těchto lidí a poslechnout si o čem mluví (hod Důvtip + Plížení a nebo použití Obfuscate) a nebo se pokusí přinutit je k vydání těchto informací pomocí Vznešenosti nebo Dominate (jednoduše se s nimi promluvit nepomůže, protože mají rozkaz nedávat informace civilistům). Od nich se družinka dozví, že NOS se nepřenáší vzduchem, ale kontaktem s tělesnými tekutinami nakaženého, tedy i potem. Infekce však vzešla z několika skvrn, které vypadaly jako krev a byli nalezeny na několika dveřích okolo Francouzské čtvrti. Během noci jich bylo nalezeno několik, ale nikomu se nepodařilo odebrat vzorek - všechny následujícího rána zmizely.

Ve Francouzské čtvrti se postavy nesetkají s jinými Rodnými. Upíři jsou příliš zděšeni představou nakažením NOS a navíc je tu lov v současné době téměř nemožný.

Čtvrť Tremé

Tato čtvrť není v karanténě. Ve skutečnosti se neobjevili žádné zprávy o tom, že by zde také propukla epidemie. Ale pokud se postavy vydají do nemocnice Charity poblíž ve čtvrti Trémé, zjistí že pohotovost je plná lidí. Mnoho z nich jednoduše jednalo na základě výzvy vlády, ale je tam i několik případů infikovaných NOS a nemocniční personál velmi dobře ví, co tu mají. Federální úřady tu mají také své zástupce, ale nemocnice je zcela jasně na okraji svých možností. Čekárny jsou také plné lidí, sestřičky a doktoři pobíhají, lidé nemají dostatek trpělivosti a snadno se rozčílí. Zaměstnanci nemocnice již několik dní nespali. K úplné panice zbývá jediný krůček.

Pokud postavy začnou prohledávat nemocnici a nebo se vyptávat personálu, pokračujte scénou čtyři.

Lepší by mohlo být vsadit na někoho na ulici a zkusit se ho vyptávat. Postavy mohou jako obvykle použít jakýkoliv přístup, od pokusu zkusit jen tak s někým mluvit na ulici (Vystupování + Tep města); podplácení (Manipulace + Přesvědčování + bonus za obnos peněz); výhrůžek (Vystupování + Vyhrožování) až k Disciplínám. V každém případě se postavy mohou dozvědět následující informace v závislosti na tom na co se budou ptát:

Desirae

Benzínová pumpa je zavřená jen krátkou dobu - bednění na oknech je stále na svém místě a sprejeři to tu zmalovali sotva před měsícem. Postava, jejíž hráč uspěje v hodu Inteligence + Tep města pozná, že je tu nakreslený i symbol znamenající nebezpečí. Zadní dveře benzínky jsou odemčené, ale jakmile postavy vstoupí, pocítí dotek Loveckého instinktu. S Rodným vevnitř se postavy již setkali a tudíž jej postavy snadno překonají. Pokud vstoupí najdou vevnitř Desirae Wells skrčenou v rohu. Neustály pohyb jejích očí působí šíleně a na chvíli se zastavil i u vás. Je tak bledá, že i při slabém světlo z otevřených dveří je její kůže téměř průhledná, dále je pokrytá špínou a prachem. Každý z hráčů si hodí Důvtip + Vyrovnanost. Pokud v hodu uspějí pochopí, že Desirae zápasí s hladovou zuřivostí a pravděpodobně na ně zaútočí.

Postavy mohou pokračovat tak jak budou chtít a vy můžete Desirae dát jakékoliv rysy. Pokud s ní budou bojovat, pravděpodobně prohraje, protože je jich mnohem více a ona je vyhladovělá. Mohou se rozhodnout, že Desirae znehybní a nakrmí jí vlastní krvi nebo jí najdou smrtelnou oběť. V jejím stavu nepozná rozdíl, ale pokud jí postavy přivedou nemocnou oběť, tak až to zjistí dostane zuřivý záchvat strachu a uteče. Pokud jí poskytnou několik bodů Vitae se zdravého zdroje, uklidní se a bude moci opět jasně uvažovat. Řekne jim, že občas loví ve čtvrti Tremé a chtěla to udělat i před několika nocemi, když už měla hlad. Dostala se však do sporu s jedním gangem a byla nucena použít na svou obranu většinu své Vitae. V jejich krvi bylo něco špatné a tak se jí nenakrmila. Zjistila, že začala epidemie, ale už se nestihla dostat do bezpečí před rozedněním a tak se skrývala zde.

Desirae může postavám říct, kde najdou Barona Cimitiere, pokud to ještě neví. O Mezzo však nic neví a ani o linii Morbus. Pokud jí postavy pomohu, bude si to pamatovat a bude jim dlužit laskavost, ale pointou tohoto setkání je zdůraznění pravdy o upírském stavu: Upíři jsou parazité. Pokud se jejich oběti - smrtelníci - stanou nemocnými a nebo nepoužitelnými jako potrava, Rodní zeslábnou a také zemřou (nebo upadnou do torporu).

Marie

Je možné, že Marie, Jackova matka, je stále naživu. Když se postaví dozví příbězích kolujících o vodoun, jistě rychle pochopí, že by bylo dobré ji najít. Pokud je Marie stále naživu, přizná pravdu: Je potomkem Mezzo, která je "sestrou" Sarah Cobbler (tedy, že mají společného Otce) a obě náleží k linii Rodných, kteří se musí krmit krví nemocných. Marie netuší jak se mezi upíry vytváří tyto pokrevní linie a je zděšena, že se jedné noci možná sama probudí jako Bacilonosič (jedna z přezdívek Mekhetů linie Morbus). Může postavám říct, kde je úkryt Mezzo, ale odmítne tam jít s nimi. Také ví, kde najít Barona Cimitiere. Netuší však kde najít Sarah.

To co říkala Jackovi v první kapitole byla pravda - byla vydírána, aby se zúčastnila spiknutí Sarah. To co neřekla bylo, že Sarah ji znala a věděla jak s ní manipulovat kvůli jejímu napojení na Mezzo.

Scéna Třetí: Horečka

V této scéně se postavy setkají s jedním z nejmocnějších Rodných New Orleans, Baronem Cimitiere, a dozvědí se o novém upírském covenantu. Také budou mít příležitost přemýšlet o své motivaci a cílech svého Rekviem.

Najít Barona Cimitiere není tak snadné, nestačí nakráčet přímo do jeho úkrytu. Jako mnozí mocní Rodní jich má vícero. Každý z Rodných o kterém jsme dříve psali, že ví kde ho najít (Otec Jan, Marie nebo Desirae Wells) může od svých kontaktů zjistit, kde Baron bude této noci. Bude ve čtvrti Tremé vést jakýsi rituál spolu se svými následovníky. Nicméně s postavami se setká.

Když postaví dorazí na danou adresu uvidí bar. Je otevřeno, ale téměř prázdno. Je tu pouze barman a jeden štamgast. Osamělý patron je Rodný, mohutný černoch, který postavy zastaví jakmile vstoupí dovnitř a bude požadovat, aby odevzdali všechny zbraně: "Stejně by vám nebyly k ničemu dobré," prohlásí s Haitským přízvukem, "ale pro pořádek."

Následující přečtěte nahlas:

Muž vás vede létacími dveřmi a dál po schodech dolů do přízemí s kamennou podlahou pokrytou tajemnými symboly nakreslenými do mouky. Uprostřed místnosti je dřevěný oltář a po jeho povrchu stékají krůpěje krve pocházející z již mrtvého kuřete. Zády k vám je otočený muž, který právě roztírá krev i do symbolů na zdi. Pokud to je Baron Cimitiere, měla by se vaše Bestie se projevit, ale nic takové se nestalo a zdá se, že je to smrtelník.

Když se však otočil, pochopili jste, že to je jediné co není. Vypadá jako chodící mrtvola, kůži má šedou a propadlou, zuby a oči žluté, vlasy mu padají na ramena v tuhých chomáčích. Na sobě má obnošený, černý oblek, vysoký klobouk a černé brýle. Cítíte, že používá parfém, ale ten jen stěží skrývá nezaměnitelný pach hniloby.

"Dobrý večer," říká. "Slyšel jsem, že se mnou chcete mluvit o té nemoci."

Přestaňte číst nahlas.

Ať si každý hráč hodí Inteligence + Okultismus postavy. Pokud postava nemá specializaci na vodoun a nebo nějaký důvod proč zná toto náboženství použijte úpravu -2. Pokud v hodu uspěje, postava pochopí, že vzhled a oblečení Barona Cimitiere připomíná Barona Samedi, mocného loa (ducha vodoun) spojovaného se smrtí a s pohřby.

Baron Cimitiere je všechny pozve, aby si sedli na zem. Vysvětlí jim, že se s nimi setkává pouze protože měl vidění od Barona Samedi, jeho spřízněného loa, že jej přijdou navštívit. Obvykle nenavazuje kontakt s "Knížecími slouhy." Pokud postavy proti tomu protestují a nebo projevují svou oddanost Vidalovi, Baron Cimitiere prohlásí, že má od Knížete formální povolení vládnout svým věřícím. To by možná mohlo postavy dost překvapit, protože vědí jak je Vidal nesmiřitelný pokud jde o otázku víry a náboženství a mělo by jim to naznačit kolik vlivu a moci má v současné době Baron v New Orleans.

Baron s postavami bude mluvit o své víře do určité míry, nepřeje si odhalit do hloubky filozofii covenantu Rodným, kterým nevěří. Řekne jim, že zemřel podruhé na Haiti a Baron Samedi ho probral znovu k životu, protože na tomto světě ještě musí něco udělat (Baron Cimitiere ví, že postavy toto mohou zjistit od jiných upírů a bude to mít větší účinek, když jim to řekne sám). S nemocí nemá nic společné, ale postavám řekne, že každý klan má svého strážného ducha loa. Duchem jeho klanu, Nosferatu, je Baron Samedi, loa smrti a ochránce hřbitovů. Pokud se budou postavy ptát na loa svých klanů, dá jim následující odpovědi:

Baron Cimitiere také říká, že jiní ne tak silní loa mohou odlákat jednotlivé upíry od jejich ochranných loa a poskytnout jim své síly. Toto je původ toho co Rodní znají jako pokrevní linie. Myslí si, přestože to neví jistě, že Guede, loa Smrti, je zodpovědný za vytvoření pokrevní linie Morbus. Tito upíři, jak Baron Cimitiere vysvětlí, se mohu krmit pouze krví nemocných a šířit jejich nemoc, aby tak vytvořili více vhodných obětí. Morbus původně patřili ke klanu Mekhet (což podle Barona znamená, že Guede ukradl určité množství Mekhetů Legbovi).

Pokud se postavy budou ptát Barona, kde mohou najít Mezzo nebo Sarah, neodpoví jim hned. Místo toho se zeptá postav, proč chtějí najít tyto Rodné. Nemoc zmizí, lidé zemřou, ale společnost Rodných tuto bouři přetrvá. A co až zjistí co se jim stalo, bude to tak velký rozdíl? Nemohou se vrátit zpět. Loa si je vybral a teď je očekává jiný osud. Najít a zničit Sarah Cobbler, dokonce i když se dozví proč byli Přijatí, jim nevrátí zpět jejich životy.

Nechte postavy prodiskutovat tuto otázku mezi sebou a Baronem Cimitierem. Ten nemá žádný skrytý cíl. Jedoduše se snaží postavy přimět k tomu, aby viděli dál za své současné cíle. Pokud odpoví, že potřebují pochopit proč byli Přijati, aby se dokázali postavit svému osudu, bude to Baron Cimitiere respektovat. Podobně pokud postavy zachytili volání Mezzo o pomoc, bude to také chápat, ale varuje je, že většinou Rodní nikdy neočekávají vlídnost ze strany jiných Rodných.

V každém případě neví přesně kde se Mezzo nebo Sarah skrývají, ale má podezření, že Rodný linie Morbus by si pravděpodobně zařídil úkryt poblíž nemocnice, tak aby se mohl nasytit krví nemocných, bez rizika nakažení zdravých. Nemocnice Charita ve čtvrti Tremé má ve současnosti pověst mezi chudými jako místo "kam chodí umírat oběti AIDS".

Pokud se postavy budou chovat zdvořile a představí Baronovi nějaké zajímavé idey nebo filozofie, oplatí jim to pozvánkou, aby přišli znovu si s ním promluvit. Pokud jej nudí nebo mu vyhrožují, doporučí jim držet se dál od "jeho lidí."

Čtvrtá scéna: Léčba

Ve které postavy najdou Mezzo a musí se pokusit zachránit ji před mystickou chorobou plenící její nemrtvé tělo. Tato scéna začíná když postavy vstoupí do nemocnice Charita a začnou ji hledat. Příběh Mezzo a její současný problém můžete najít v odstavci Seznam Postav.

Prohledat celou nemocnici je těžký úkol. Učinit to během jedné noci je skoro nemožné. Uvedli jsme některé ze způsobů, které postavy mohou chtít zkusit:

Konečně Mezzo

Až se postavám podaří najít patřičné skladiště, přečtěte jim nahlas následující:

Skladiště je nezamčené, ale když jste se ho pokusili otevřít, zjistili jste, že dveře blokuje několik krabic. Odhrnuli jste je bokem a zjistili jste, že je to jeden velký nepořádek - krabice a i jejich obsah se válejí všude po celé místnosti. Váš citlivý čich zaznamenal silný, zatuchlý pach krve. Zapnuli jste světlo a v rohu místnosti vidíte skrčenou ženu, kolena má až k bradě a objímá si nohy. Její oči hledí do prostoru a ona se nehýbe. Ani nedýchá a nebýt Instinktu lovce, mysleli by jste si, že je mrtvá. Její brada je potřísněná zaschlou krví a na podlaze jsou malé lepkavé kaluže této tekutiny. Zdálo by se, že Mezzo není dobře.

Přestaňte číst nahlas.

Mezzo nezareaguje na zvuk, ale pokud se jí někdo dotkne, začne kašlat suchým trhaným kašlem a pak vyplivne další kaluž krve. Otevře ústa jakoby chtěla mluvit, ale (jak si může, kterákoliv postava ochotná podívat se ji do úst všimnout) většina měkké tkáně i s jazykem odumřela. Zkouší postavám něco naznačit. Úspěšný hod Důvtip + Vyjádření znamená, že postava zachytila slovo "očista."

Pokud chce přežít nákazu své krve, potřebuje Mezzo odstranit poskvrněnou Vitae ze svého těla. Nemoc jí však brání použít Vitae obvyklým způsobem. Místo toho přežívá v neměnném stavu poloviční smrti (již nepotřebuje Vitae, aby se večer mohla probudit, ale protože se sotva hýbe tak se to nedá nazvat ani útěchou). Dokonce ani plivání krve kolem příliš nepomáhá. Nedokáže vyplivnout více než jednou za noc a to odpovídá zhruba čtvrtině bodu Vitae. Postavy samozřejmě mohou snadno z jejího těla krev vypít, ale to zahrnuje riziko infekce. Mohou zkusit jiné metody, jako třeba ji pořezat, ale to nebude fungovat. Upíři nekrvácí, když se říznou, pouze pokud to chtějí a Mezzo na to nemá sílu.

Nejbezpečnější způsob bude, když si každá z postav vezme malé množství Vitae. Hráč každé postavy, která bude pít Mezzo hodí Výdrž + Rozhodnost, Jackův hráč navíc získává tři kostky, protože je ze stejné pokrevní linie jako je Mezzo. Také počítejte tolik kostek méně kolik vypije postava Vitae (Mezzo má ve svém těle 7 bodů). Pokud v hodu uspěje, postava zůstává zdravá, ale získává o polovinu bodů Vitae méně než právě vypila, zaokrouhleno dolů. Pokud neuspěje, vizte odstavec "Nemoc Mezzo."

Po té co bude zbavena veškeré krve, Mezzo otřeseně a pomalu povstane. Vytáhla zvýrazňovač z kapsy a na stěnu nejistě napsala: "Díky, teď potřebuji krev." V této chvíli již postavy pravděpodobně pochopili, že jí nasytí pouze krev nemocných smrtelníků a to znamená, že pokud jí chtějí nakrmit, musí jí přivést takovou oběť. Naštěstí jsou postavy v nemocnici.

Pokud se postavy rozhodnou někoho Mezzo přivést (nebo Mezzo přivést za někým) kdo už je klinicky stejně mrtev, musejí číst a pochopit co je psané na kartách jednotlivých pacientů a zároveň se vyhnout nemocničnímu personálu. To druhé vyžaduje úspěch v hodu Důvtip + Plížení (a nebo použití Obfuscate) a to první hod Inteligence + Zdravotnictví. Přenesení pacienta pak vyžaduje jeho znehybnění a odnesení do skladiště bez toho aby je někdo viděl (vyžaduje dva hody: Důvtip + Plížení a Síla + Atletika) nebo Mezzo přinést k pacientovi (podobné hody, Mezzo není dost silná na to, aby sama chodila nebo používala disciplíny). Její oběť krmení nepřežije. Po té si vyléčí své ústa dostatečně, aby byla schopná řeči, ale stále je sotva schopná souvislé řeči. Postavy mají jen několik minut než upadne do torporu.

Během těchto je Mezzo schopna objasnit a nebo konstatovat několik věcí (v tomto pořadí):

Po poslední informaci upadne Mezzo do torporu. V tomto stavu zůstane celý měsíc... a to je více času než budou postavy mít k nalezení Sarah Cobbler, jak se dozvíme v další a poslední kapitole Danse de la Mort.

Nemoc Mezzo

Choroba, kterou Mezzo trpí je přenositelná na jiné Rodné, ale protože má Mezzo zvláštní schopnosti naučené v Ordo Dracul, které změnily její "metabolismus" (ty budou popsány v další kapitole), ovlivňuje jí choroba více než jiné. Pokud se postavy nakazí, budou trpět následujícími příznaky:

Nemoc může být vyléčena použitím bodu Síly vůle a pěti bodů Vitae jednou za noc, po tolik nocí kolik je 10 - Výdrž postavy + Síla krve.

Následky

Postavy mohou s Mezzo udělat cokoliv. Mohou ji předat Knížeti nebo Savoyovi (v každém případě zůstane celý měsíc v torporu a po té bude vyslýchána), mohou ji zničit nebo ji diablerizovat (viz Pouto Krve pro podrobnější popis této procedury) nebo ji mohou nechat v tom skladišti kde ji našli. Ať už udělají cokoliv, je její úloha v této kronice u konce.

Seznam Postav

V Epidemii se postavy setkají jak se Sarah Cobbler, tak s Mezzo jejichž rysy zde uvádíme. Mezzo je však popsána ve svém obvyklém stavu, tedy když není oslabena svou nemocí. Také přidáváme nové karty postav pro postavy hráčů, které odrážejí jejich stav na začátku tohoto příběhu.

Tina Baker

Tininy rysy se před začátkem Epidemie zvyšují a získává bod přednosti Kung-fu a první tečku dovednosti Šerm.

Kung-fu (*): Tina již byla velmi schopná bojovnice před svým Přijetím a teď tuto dovednost dovedla k dokonalosti (předpokládáme, že cvičením během volného času). Její bojové umění jí umožňuje zvládat lépe boj. Mířený útok nyní zvládá lépe a postihy za něj při pěstním souboji se jí snižují o jedna. Dokonce i když nebude mířit na určitou část protivníkova těla, snižuje se postih za Pancíř o jedna (při pěstním souboji).

Jack McCandless

Jackovy rysy se před začátkem Epidemie zvyšují a to konkrétně o jedna Plížení a Okultismus.

lebka

Následující kapitola se jmenuje Rozbřesk.