Vampire: Rekviem Pravidla Danse de la Mort Download FAQ Kontakt

upirka

Rozbřesk

Úvod

Konečně se dostáváme k poslední kapitole Danse de la Mort. Kronika postavy vedla od jejich Přijetí děsem a krví. Objevování tohoto nového, temnějšího světa končí zde, setkáním se ženou zodpovědnou za ukončení jejich životů a bezhlavé vstoupení do Rekviem: se Sarah Cobbler.

Tento příběh zodpoví mnoho zbývajících otázek této kroniky, ale o mnoho dalších tajemství Světa temnoty zůstane prozatím neodhaleno. Nyní když už jsou Vampire: The Requiem a World of Darknes Rulebook v obchodech, můžete začít hrát své vlastní kroniky se svými vlastními postavami, ve městě které si vyberete... přestože pokud se rozhodnete pokračovat v New Orleans, najdete ve Vampire: The Requiem mnoho známých tváří.

Teď však mají postavy našeho příběhu jiné starosti.

Motiv a Nálada

Motivem Rozbřesku je obroda. Postavy jsou opět na lovu Rodného, který je proklel k neživotu, ale tentokrát již pátrají po posledním článku řetězu. Až to udělají, bude záhada jejich Přijetí zodpovězena. Co potom? Je to pro postavy nový začátek? Pocítí osvobození od své minulosti, když teď chápou co se stalo? A nebo by se mohli rozhodnout, že již nedokáží žít jako upíři a po odhalení Sarah Cobbler si půjdou naposledy prohlédnout východ slunce? V určitém smyslu by tato kronika mohla sloužit jako předehra k vašim vlastním příběhům, protože v této chvíli postavy dosáhly bodu, kdy se staly plnohodnotnými členy společnosti Rodných.

Náladou příběhu je konečnost. Tanec mrtvých po Rozbřesku končí. Nenechejte hráče odvolávat jejich rozhodnutí: pokud postava udělá něco unáhlené, ať nese následky svých činů. Sarah se nedokáže skrýt před tím co udělala a postavy by na tom měly být stejně.

Metody vyprávění - Jak dál

Až tento příběh skončí, skončí i Danse de la Mort. Přesněji řečeno zveřejněná kronika. Vaše hraní však bez naší pravidelné podpory nemusí (a nemělo by). Stačí jen vymyslet vaše vlastní příběhy. Níže uvedeme několik nápadů, jak začít a více se samozřejmě dá najít ve Vampire: The Requiem.

Zeptejte se svých hráčů, kterým směrem by se rádi vydali, až tento příběh skončí. Nabídnou vám určitě několik nápadů - a možná, že některý z nich bude chtít realizovat jeden z nich jako Vypravěč a vy dostanete možnost vytvořit si svou jedinečnou postavu. Tanec Mrtvých možná skončil, ale příběh bude pokračovat tak dlouho, dokud budete chtít.

Nové pravidla - Dračí smyčky

Základem Ordo Dracul je filozofie překonání, touha pozvednout se nad omezení prokletého upírského stavu. Naučení Dračích smyček umožní postavám "oklamat" určité stránky Rekviem. Porážka těchto vtělení upírismu je podle víry Řádu správná cesta k úplnému vítězství nad prokletím a nebo úniku z něj - cílem je dosáhnout vyšší úrovně, ať už je jakákoliv. Smyčky Draka představují tři rozdílné filozofie a to Smyčku Krve, Smyčku Zhouby a Smyčku Bestie. Každá z nich má tři uzly. Členové covenantu mohou studovat kterékoliv a nebo všechny smyčky, ale chápou, že žádný Rodný nikdy nedokázal dosáhnout mistrovství ve všech - tedy alespoň podle toho co Řád ví.

Tady představíme základy Smyčky Zhouby. Smyčka Krve a Smyčka Bestie jsou uvedeny ve Vampire: The Requiem. Sarah Cobbler ovládá všechny tři uzly Smyčky Zhouby.

Smyčka Zhouby

Největšími dvěmi zhoubami Rekviem je oheň a slunce. Jakýkoliv pokus ovládnout tyto upírská prokletí musí tedy překonat tyto dvě překážky. Přestože je zatím nedokázal ovládnout žádný upír, tato Smyčka představuje začátek.

Rozbřesk

Tento příběh začíná po Epidemii ve chvíli kdy se postavy rozhodnou hledat Sarah Cobbler pomocí nových informací, které se jim podařilo získat. Pokud budou mluvit s některým ze starších Rodných tohoto města, doví se, že jakmile Sarah zjistí, že Mezzo našli, pravděpodobně uprchne (narozdíl od mnoha Rodných je o ní známo, že je ochotna opustit město). Proto by nemělo uběhnout příliš mnoho času mezi koncem minulého příběhu a začátkem tohoto.

První scéna: Soumrak

Tato scéna začíná ve chvíli kdy postavy započnou hledání Sarah Cobbler. Informace, které se jim možná podařilo získat jsme se pokusili shrnout níže:

Způsoby hledání

Postavy mají mnoho různých možností jak se pokusit najít Sarah Cobbler, ale dejte jim jasně najevo, že nemají neomezený čas. Pokud osvobodili Jamese z područí Johna Harley Mathesona, bylo by logické a užitečné jej pořádně vyzpovídat, ale pokud je stále u něj na plantáži, je to pravděpodobně časově náročnější než ostatní možnosti. Obvyklé zdroje informací postav (Vidal, Marrow, Miss Opal a tak dál) již jim všechno co o ní ví pověděly v předchozích kapitolách Danse de la Mort, ale po rozhovoru s Mezzou v posledním příběhu mají několik dalších vodítek.

Druhá Scéna: Svítání se blíží

Pokud postavám domluví schůzku Baron Cimitiere, brzy dostanou zprávu, ve které bude místo setkání. To je určeno na dvě hodiny před svítáním ve Střední čtvrti. Kterákoliv z postav získá úspěch v hodu Inteligence + Tep města ví, že tato oblast je známá koncentrací vyznavačů vodoun.

Když se postavy budou přibližovat k místu setkání, ať řidič hodí Důvtip + Vyrovnanost a vy hoďte Důvtip + Řízení Sarah (4 kostky). Pokud získáte více úspěchů, nic se neděje. Pokud hráč hodí více úspěchů, řekněte mu, že si všiml auto, které vjelo také do této ulice, ale pak zaparkovalo a vyplo světla. Pokud budou postavy sledovat kdo vystoupí, uvidí ženu s dlouhými, spletenými vlasy, která pak vstoupí do blízkého domu. Žena je Sarah Cobbler, ale pokud Jack nepoužívá Auspex a nebo se k ní postavy více nepřiblíží, nepoznají ji. Pokud na to však přijdou běžte na konec této scény a pokračujte "Lovem."

Až dojedou na místo setkání, přečtěte následující:

Opouštíte ve voze panelové a kancelářské budovy v centru města a ty se pomalu mění v ulice lemované rodinnými domky. Za okny občas zahlédnete světla a lidi, zaslechnete hudbu a rozhovory, do nosu vám občas vnikne cigaretový kouř a kdysi tak lákavá vůně právě uvařené večeře. Došlo vám, že v takových čtvrtích se příliš mnoho upírů nezdržuje a uvažujete proč? - přece to není o tolik náročnější nakrmit se zde než v betonové džungli centra města? A nebo je to proto, že vzpomínky se tu stávají příliš silné? Zde mezi Ovcemi?

Do cesty vstoupila skupina mužů a řidič šlápl na brzdu. Mladá dívka tmavé kůže, možná ji není ani šestnáct, zaklepala na okýnko řidiče. Když jste se jí podívali do očí, probudil se váš Instinkt. Lekl jsi se (označte řidiče) a trhl sebou, ale ona se natáhla, její ruka roztříštila sklo a chytila tě pod krkem. Pak ale udělala krok zpět a ovládla se. "Promiňte," říká, "to se mi už dlouho nestalo, jsem Lidie Kendall. Vystupte si, ať si můžeme promluvit."

Přestaňte číst nahlas.

Pokud řidič ovládá Protean * a nebo Obfuscate **, nezapomeňte odstavec upravit, tak aby reakce na Instinkt Lovce byla odpovídající.

Až postavy opustí auto, mohou si Lidii pořádně prohlédnout. Má na sobě modré džíny, bíle tričko a vlasy má spletené do tenkých copánků vedoucích po celé hlavě. Opřela se o stožár pouliční lampy a mávne na skupinu mužů před autem postav a pak kývne na postavy a zeptá se, proč ji chtěli vidět.

Lidia je členem Ordo Dracul a její věrnost patří covenantu nikoliv Baronovi Cimitiere. Ví o experimentu, který Sarah uskutečnila a přestože do něj není přímo zapojena, nemá rozhodně v úmyslu Sarah vydat těmto Rodným. Sarah už je přítomna, protože se s ní již Lidia spojila, ale vše co chce dělat je sledovat. Lidia si však přivedla krytí převlečené za náruživé vodounisty. Není si jistá motivem postav a ví, že jsou určitým způsobem spojeni s Knížetem i Savoyem. Lidia v žádném případě nemiluje Lancea Sanctuum a podezírá postavy z toho, že jsou vědomky a nebo nevědomky součástí Vidalových anti-vodounských praktik.

Lidia jim informace nedá jen tak. Pokud se jí budou ptát na Ordo Dracul, dá jím (některé) informace popsané zde a určitě nezmíní Dračí smyčky. Prohlásí, že neví, kde teď Sarah je (podle pravdy), ale dá jim jasně najevo, že by jim svou kolegyni nevydala ani kdyby to věděla.

Pokud jí postavy začnou ohrožovat, pokyne a její přátelé přistoupí blíže. Postavy si mohou všimnout, že jsou všichni dobře ozbrojeni. Pokud nadhodí, že mají oficiální pověření od Knížete, začne se Lidia výsměšně chechtat a řekne, že Kníže tuto věc může klidně probrat s Baronem Cimitiere. Pokud se postavy pokusí působit na její dobrou povahu a pokusí se jí přesvědčit, aby jim pomohla ze slušnosti, ať hráči hodí Manipulace + Přesvědčování (neváhejte přidat nebo odebrat kostky podle toho jak bude vystoupení postav působit). Postavy se také mohou pokusit Lidii podplatit - peníze ji příliš nezajímají, ale slib budoucí služby by mohl zabrat, v závislosti na tom co mohou postavy slíbit a jakou mají pověst ohledně plnění těchto slibů.

Pokud se postavám podaří od Lidie získat informace, řekne jim, že skrz ni Sarah požádala Barona Cimitiere o vykonání magického obřadu. Jeho výsledek, malý váček nošený na krku, brání příbuzným Rodného použít Ďábelské spřízněnosti na dotyčnou osobu. Pokud se postavy budou dále ptát a nebo nahlas vyjádří své překvapení proč by Sarah takovou věc potřebovala. Lidia řekne, že si myslí, že Sarah bude chtít být v blízkosti postav, aby mohla sledovat jejich chování a tedy průběh experimentu.

Pokud se postavy dostanou k této informaci, pravděpodobně budou chtít prohledat okolí a najít tak Sarah. Skrývá se u domu poblíž. Každý hráč může hodit Důvtip + Vyšetřování (+ Auspex). Vy hoďte Rozhodnost + Plížení Sarah (5 kostek). Pokud hráč uspěje, postava zpozoruje někoho skrývajícího se u domu za Lidií. V případě, že postavy byly hodně podezřívavé - prohledávali okolí, postavili hlídku - pak bude Sarah používat Plášť Noci (Obfuscate ***), aby jim zůstala skryta. Tím dokáže proniknout jen Jack se svou Disciplínou Auspex.

Jakákoliv násilná činnost znamená rychlou odpověď přítomných vodounistů (pokračujte "Útokem"). V tomto případě Lidia jednoduše použije Úkryt v půdě (Protean **) a zmizí, aby tak unikla násilí. Pokud se postavy rozhodnou dopadnout skrývající se postavu, pokračujte "Lovem." Pokud se rozhodnou si jí nevšímat a počkat jestli se jim nepodaří získat výhodu, podstupují riziko, že ztratí stopu Sarah (a nestyďte se to hráčům naznačit).

Útok

Pokud se postavy při jednání s Lidií uchýlí k násilí a nebo zaútočí na Sarah (kterou vodounisté samozřejmě nevidí), Lidiina četa zaútočí. Všichni jsou ozbrojení pistolemi a nebo brokovnicemi. Také vědí, že Lidie je nadpřirozená bytost (nemyslí si, že je upír - spíše věří, že byla požehnaná Grans Bwa, lesním duchem loa a nebude kulkami zraněna).

Použijte rysy členů gangu dané v Mariině Potomku pro vodounisty. Proti každé postavě postavte jednoho protivníka s pistolí a další dva se zkrácenou brokovnicí. Za ty s pistolemi hoďte na útok třemi kostkami a za ty s brokovnicemi čtyřmi s tím, že máte kostku navíc, když padne 9 a 10.

Sarah zůstane v zadu a sleduje dění, skryta pomocí své disciplíny Obfuscate a zasáhne v případě, že by postavy příliš prohrávaly. Na chvíli se objeví a bodne některého z vodounistů do krku. V té chvíli jí postavy mohou zahlédnout a pokusit se sledovat jí přestože zmizí. Hoďte Inteligence + Plížení + Obfucate Sarah (8 kostek), ale odečtěte počet kostek rovný počtu osob, které ji mohou sledovat -1. (Toto číslo se bude měnit na základě toho kolik vodounistů bude stále naživu). Pokud tato úprava sníží její bank kostek pod jedna, nepokusí se zmizet, ale prostě uteče. Pokračujte "Lovem."

Lov

Pokud se za ní rozběhnou, bude Sarah utíkat. Po té co jí spatří se pouze snaží udržet je z dosahu. Stačí jí utíkat do východu slunce a stále je fascinována postavami, které považuje za svůj výtvor. Obfuscate jí umožňuje zmizet z dohledu, tedy pokud nebudou v okolí svědci (ale Auspex jí dokáže odhalit). Znovu se však postavám ukáže v naději, že je dokáže dostat do svého úkrytu až vyjde slunce (viz další scéna).

Následující viněty představují příhody toho co se při pronásledování může udát v závislosti na tom, kde postavy přesně budou, když honička začne.

Třetí Scéna: Soumrak

V této scéně si postavy konečně promluví se Sarah Cobbler, mohou se dovědět něco o učení Ordo Dracul a proč zorganizovala jejich Přijetí.

separator

Zabijte jí!

Možná, že se budete muset vypořádat s postavami, které budou jednoduše chtít zaútočit a zničit (nebo diablerizovat) Sarah Cobbler. To pravděpodobně mohou mít za následek dvě možnosti: Možná hráči stále úplně nechápou podstatu Vyprávěčských her a vidí Sarah jako "hlavního nepřítele," kterého musí zabít, aby ve hře zvítězili. A nebo se hráč rozhodl, že jeho postava Sarah nenávidí tak moc, že jedinou možnou reakcí je zuřivý útok. Druhý motiv, přestože trochu zjednodušený, je dobrý. Upíři jsou dravci a nestvůry. Chování tímto způsobem je ve hře úplně dokonale přijatelné. První možnost však není to co chceme. Pokud budete mít hráče používající taktiku "nejdřív zabít, pak se ptát," zkuste je dovést k otázce zda to nejlépe poslouží postavě a nebo hráči. Pokud postavě, tak klidně do toho. Ostatní postavy možná budou chtít zastavit svého krvežíznivého společníka. Pokud je odpovědí hráči, možná, že bude lepší vzít si hráče bokem a rychle mu připomenout rozdíl mezi Vampire: Rekviem a Legend of Zelda.

separator

Tato scéna se může odehrát kdykoliv když postavy doženou Sarah a obklíčí ji, ale nejlépe poslouží příběhu po té, co budou utíkat do úkrytu před prvními slunečními paprsky. Nezapomeňte zdůraznit, že Sarah neutrpěla od slunečních paprsků žádné a nebo téměř žádné zranění a zdá se, že na ní vůbec nepůsobí denní spánek (působí, ale postavy to nepoznají). Mohou jí opovrhovat a nebo jí nevěřit, ale je jasné, že dokáže ovládat síly, o kterých jiní Rodní jen sní.

Samotná Sarah si s postavami ráda promluví. Je ochotna jim odpovědět na téměř jakoukoliv otázku i ty o jejím smrtelném životě (ty se nacházejí v Seznamu postav, ale nebojte se vymýšlet další detaily). Dále jsme uvedli odpovědi na pravděpodobné otázky:

Sarah nebude vyjadřovat lítost nad tím co provedla. Konstatuje, že postavy jsou nyní více než byly předtím jako smrtelníci a že mohou získat cokoliv co měli před Přijetím zpět, po určitém čase, pokud budou chtít a budou mít dobrého učitele. Vše co musí udělat je mít trpělivost a být dostatečně pilní, pak se naučí překonat toto prokletí.

Tato scéna končí ve chvíli kdy skončí rozhovor a postavy učiní nějaké rozhodnutí. Mohou se rozhodnout Sarah zajmout a odvést ji ke Knížeti (který ji téměř určitě nechá popravit), diablerizovat ji (to jim Kníže odpustí), pustit ji, připojit se nebo jakékoli jiné rozhodnutí. Pokud na ni zaútočí, bude se bránit nejlépe jak umí, ale určitě není dostatečně silná, aby zvládla celou družinu upírů.

Až postavy dospěji k rozhodnutí a provedou co zamýšlejí, přečtěte následující.

Slunce zapadá a na New Orleans se znovu snáší noc. V dále slyšíte zvony odbíjející celou hodinu, tak jako odbíjeli první půlnoc vašeho Rekviem a vy konečně znáte pravdu o vašem vstupu do tohoto tance mrtvých. Končí však ten tanec zde v New Orleans? Nastane tmavá noc ve které vás vaši nepřátelé najdou, vezmou vám vaše duše a nebo vaše Rekviem bude dál hrát mnoho desetiletí, možná století než se ukryjete před světem jako John Harley Matheson nebo Pearl Chastain a z vašich vzpomínek zůstanou jen mlhavé a nejasné obrazy?

Slunce zapadá a stíny se prodlužují. Jaké další záhady se tomto temném světě skrývají?

Přestaňte číst nahlas

Následky - Jak dál?

V této chvíli zveřejněná kronika Danse de la Mort končí. Na začátku této kapitoly jsme uvedli několik nápadů jak pokračovat dál a World of Darkness Rulebook a Vampire: The Requiem, které jsou již na pultech obchodů, vám mohou poskytnout chybějící informace, které by jste mohli potřebovat. Přes velké množství informací v této kronice zůstává stále mnoho a mnoho příběhů, které můžete vyprávět, ať už s postavami této kroniky a nebo se skupinou originálních postav stvořených v myslích vašich hráčů. Doufáme, že toto není konec, ale začátek.

Seznam postav

Jediná nová postava v tomto představená v tomto příběhu je Lidia Kendall, jejíž rysy jsou uvedeny zde. Herní rysy Sarah Cobbler jsme popsali již v Epidemii. Nezapomeňte, že Sarah ovládá všechny tři uzly Smyčky Zhouby uvedené na začátku této kapitoly. Také jsme uvedli zlepšení postav na začátku tohoto příběhu.

Louis Maddox

Louisovy rysy se dále zlepšují a před začátkem Rozbřesku jeho Disciplína Nezdolnost dosáhla druhé úrovně.

Tina Baker

Tininy rysy se dále zlepšují a před začátkem Rozbřesku získává druhou úroveň Přednosti Bojového stylu Kung-Fu a o jedno se jí zvyšuje dovednost vyšetřování.

Železná kůže jí dává při zápase proti omračujícímu zranění pancíř jedna.

Jack McCandless

Jackovy rysy se dále zlepšují a před začátkem Rozbřesku se mu zvyšuje dovednost Lupičství (Zlodějina) o jedna.

Becky Lynn Adler

Beckyiny rysy se dále zlepšují a před začátkem Rozbřesku její Disciplína Protean dosáhla třetí úrovně. Becky získává schopnost Zvířecí drápy:

Dokáže své prsty proměnit v zakřivené,ošklivé drápy. Když jimi bude chtít útočit, hodí hráč čtyřmi kostkami (Beckyina Síla + Rvačka (Zápas) + 1) - Obrana cíle. Každý úspěch znamená spalující zranění.

Edward Zuric

Edwardovy rysy se dále zlepšují a před začátkem Rozbřesku jeho Disciplína Noční Můry dosáhla třetí úrovně. Edward tak ovládl schopnost Pohled plný šílenství:

Pohledem do očí je Edward schopen znehybnit smrtelníka strachem a nebo dostat nemrtvého do blízkosti záchvatu šílenství. Spotřebuje na to bod Vitae a hráč hodí 9 kostkami (Edwardovo Vystupování + Vcítění + Noční můry). Vypravěč hodí Vyrovnanost + Síla krve, zda oběť odolá.

lebka